T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE BÖLÜMÜ

DANIŞMA KURULU TOPLANTISI- III

TOPLANTI TARİHİ: 26/12/2023
TOPLANTI SAATİ: 16.00

DANIŞMA KURULU KARARI

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Programlarının Değerlendirme Sisteminin Yapılanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar yönergesine göre kurulması gereken Bölüm Danışma Kurulu, kamu kurumu temsilcisi olarak Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, meslek odası temsilcisi Denizli SMMMO Başkanı Osman Erdemir, serbest meslek erbabı Av. Emre Yağcı ve Av. Mehmet Gürbüz, özel sektör yöneticisi Veysel Akçay, özel sektör çalışanı Seray Ekmen, mezun öğrenci temsilcisi Nedim Mercan, öğrenci temsilcisi kontenjanından Zehra Kesikbaş ile akademik alt birim başkanı ve kurul üyelerinin katılımlarıyla, 26/12/2023 tarihinde saat 16:00’da İİBF Dekanlık Toplantı salonunda toplanmıştır. Toplantı kapsamında aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

Karar 1: Bölüm öğrencilerinin öncelikle gelecek iş tercihlerini yapabilmeleri adına danışma kurulunda yer alan temsilcilerin, temsil ettikleri kurum/oda/şirketler ile protokollerin yapılması ve öğrencilerin belirlenen kriterler (not ortalaması, dil puanı, bilgisayar program becerileri) doğrultusunda seçilerek yurtiçi ve yurtdışı gönüllü staj faaliyetlerine katılımı ve iş olanakları sağlanacaktır.

Karar 2: Kurumların ihtiyaç duydukları çalışan niteliklerinden biri olarak, mali ve hukuki mevzuat değişimlerinin takip edilmesi, öğrencilere -mevzuat okur yazarlığı- eğitiminin verilmesini gerektirmektedir.  

Karar 3: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan ve üniversite lisans mezunlarının iş gücü piyasası performanslarını “bölüm bazında” değerlendiren ÜNİ-VERİ’ye göre maliye bölümü mezunlarının %40’ının ilk işe başlama süresi 12 aydan fazladır. İşe başlama süresinin azaltılması öğrencilerin iş ve meslek yaşamına karar vermesini ve hazırlıklarının sağlanmasını gerektirmektedir. Zamanın gereklerine uygun bir müfredatın oluşturulması için ve bu müfredatta uygulamalı derslerin ağırlığının artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir.

Karar 4: Öğrencilerin iş ve meslek hayatına uyumunu hızlandıracak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu temel office programlarına hakimiyetlerinin arttırılması için kurslar açılmalıdır. Bununla birlikte, SMMM Odası Luca yazılımı ile uygulamalı bilgisayarlı muhasebe kursu verilmesine destek verecektir.  

Karar 5: Lisansüstü programlarda sektörlerle işbirliğinin artırılması, ihtiyaç duyulan alanlarda uzmanlaşmanın sağlanması ve lisansüstü öğrencileri için istihdam olanaklarının artırılması için yerel-sektörel-kurumsal sorunlar ve çözümler üzerine çalışılması faydalı olacaktır. Öğrencilerin lisansüstü ders sürecinde bazı derslerin oda/kurum/şirket toplantı salonlarında yapılarak etkileşimin artırılması ve bu ziyaretlerle tez konusu belirlenmesi sürecine katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

Karar 6: Mentorlük programından daha fazla öğrencinin yararlanması için mentor sayısının artırılması gerekmektedir. Öğrencilerin mentorluk programına dahil olması ve farklı sektörlerden mentorlerin sisteme dahil edilmesi sağlanacaktır.

Karar 7: Kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmesi için sadece akademik değil sosyal etkinliklerin de yapılması tanışma ve dayanışma kültürünü de geliştirecektir. 2023 yılında uzaktan eğitime geçilmesi ve Genel Seçim takvimi sebebiyle gerçekleştirilemeyen Maliye Mezunları gününün 2024 Mayıs ayında, kamu kesimi, özel kesim, akademi ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan mezunların davet edilmesi ile kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesine ve bölüm öğrencileri ile etkileşimlerinin arttırılmasına karar verilmiştir. 

Menü