PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

ÇİFT ANADAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1- (1) Çift anadal programının amacı, Pamukkale Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına kayıtlı olup, anadal önlisans ve lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir anadalda önlisans ve lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Programa başvuru ve kabul koşulları

MADDE 6- (1) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

(2) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 2.75 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

b) Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 2.75 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere ÖSYM yerleşme puanına sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

(3) İkinci anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

(4) Öğrencinin ikinci anadal programından mezun olabilmesi için anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2.75 olması gerekir. Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal programındaki genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2.50’ ye kadar düşebilir. Anadal programındaki genel not ortalaması ikinci kez 4 üzerinden 2.75 in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı ilgili akademik birim tarafından yönetim kurulu kararı ile silinir.

(5) Başvuran sayısının kontenjanı aşması durumunda, akademik not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır. Akademik not ortalamasının eşit olması durumunda anadal programına yerleştiği yıla ait ÖSYM yerleşme puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.

(6) Çift anadal programına başvurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde başvuru dilekçesi ve not durum çizelgesi ile ikinci anadal yapılacak bölüme yapılır.

(7) İlgili bölüm tarafından başvurusu uygun görülen öğrencinin kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi üzerine bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

(8) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal ve yandal programına kayıt yapılabilir.

(9) Başarı sıralaması şartı aranan bölüm/programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu yönergede belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili bölüm/programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.

(10) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavından da başarılı olmuş olma şartı aranır.

(11) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diploma programlarına kaydolan öğrenciler, talepte bulunmaları halinde yine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek programlarda çift anadal eğitimi yapabilirler. Bu programlar arasında yapılacak çift anadal eğitim ve öğretiminde bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan koşullar aranmaz.

PAÜ Çift Anadal Lisans Programı Yönergesinin detayları için tıklayınız.

Yan Dal/Çift Anadal Başvuru işlemlerinin iş akış şeması için tıklayınız.

 

Bölüm/Anabilim Dalı

Çift Anadal

Öğrenci kabul edilecek Bölüm/Anabilim Dalı

Yan Dal

Öğrenci kabul edilecek Bölüm/Anabilim Dalı

İşletme Bölümü

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

Ekonomi Bölümü

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 • Mevcut Değil
 • Tüm Lisans Bölümleri

Maliye Bölümü

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

Ekonometri Bölümü

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü*

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

 • Mevcut Değil
 • Tüm İİBF Bölümleri
 • Bilgisayar Mühendisliği

* Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara, yeterlik sınavını başarmış veya zorunlu hazırlık sınıfından başarılı olmuş/sayılmış öğrenciler kabul edilir.

Bizi Takip Edin

facebook twitter instagram youtube

Menü