MALİYE BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU

Üye Adı

Görevi

Halil Tekin

Denizli Vergi Dairesi Başkanı (İlgili sektörde yönetici)

Adnan Selçuk

Denizli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı (Meslek odası temsilcisi)

Nedim Mercan

Mezun

Hüseyin Şenol

Öğrenci Temsilcisi

Prof. Dr. Fatih Deyneli

Bölüm Başkanı

Arş. Gör. Dr. Ersin Yavuz

Öğretim Elemanı

Arş. Gör. Dr. Eren Ergen

Öğretim Elemanı

Arş. Gör. Ahmet Güler

Öğretim Elemanı

Arş. Gör. Cansu Sevinç Ceyhan

Öğretim Elemanı

Arş. Gör. Bilal Göde

Öğretim Elemanı

Arş. Gör. Gizem Köslü

Öğretim Elemanı

 

 

 

Menü