Maliye Bölümümüz 2000 yılında kurulmuş olup eğitim- öğretim faaliyetlerine 50 öğrenci ile başlamıştır. 2001 yılında bölümümüzün ikinci öğretim programı açılmış ve 50 öğrenci ile eğitim- öğretim faaliyetlerine devam edilmiştir. 

Maliye Bölümümüzde öğrencilere, iktisat, maliye, kamu ekonomisi, muhasebe, mali hukuk, vergi ve ceza hukuku formasyonu kazandırmaya yönelik olarak dengeli bir program uygulanmaktadır. Hangi sistem ve yönetim tarzı içinde olursa olsun, devlet, ekonomik hayatı ve aktiviteleri etkilemekte, asli veya tali görevlerini yerine getirebilmek için de çeşitli gelir kaynaklarına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu gelir kaynakları arasında birinci ve en önemli unsur ise vergi gelirleri olmaktadır. Bu açıdan bölümde, gerek özel kuruluşların devlete karşı olan mali ödevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı, maliye, muhasebe ve vergi konularındaki eleman açığının kapatılmasına yönelik eğitim verilirken; diğer yandan devletin de modern anlamda vergileme, vergi denetimi, mali yargılama gibi sahalardaki denetleyici ve uzman ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik bir program uygulanmaya çalışılmaktadır.

 


Menü