T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
MALİYE BÖLÜMÜ
DANIŞMA KURULU TOPLANTISI- I

TOPLANTI TARİHİ: 14.12.2021
TOPLANTI SAATİ: 14:00
DANIŞMA KURULU KARARI


Pamukkale Üniversitesi Eğitim Programlarının Değerlendirme Sisteminin Yapılanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar yönergesine göre kurulması gereken Bölüm Danışma Kurulu bölüm öğretim elemanlarının yanı sıra yönetici kontenjanından Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin’in ve meslek odası temsilcisi kontenjanından Denizli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Adnan Selçuk’un, mezun kontenjanından Nedim Mercan’ın ve öğrenci temsilcisi kontenjanından Hüseyin Şenol’un katılımlarıyla, 14/12/2021 tarihinde saat 14:00’da fakülte yönetim kurulu toplantı odasında toplanmıştır. Toplantı kapsamında aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

Karar: 1
Bölüm öğrencilerinin kullanacağı fiziki ve teknolojik imkanlarının artırılması yönünde çalışmaların yapılması.

Karar: 2
Akademik personel üzerindeki öğrenci danışmanlıklarına dair çeşitli işlem yükünün hafifletilmesin yönelik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi.

Karar: 3
Dijitalleşen çağa uygunluk açısından müfredatın güncellenmesi ve uygulamalı derslerin ağırlığının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması
Sertifika verilmesi temelinde uygulamalı seçmeli derslerin (mesleki programların öğretildiği) müfredata eklenmesi ve bu kapsamda kamu ve özel kesimde yer alan kurumlardan gerekli desteğin alınması.
Diğer bölümlerde yer alan bazı uygulamalı derslerin, seçmeli ders kataloğuna eklenmesi.

Karar: 4
Belirli kriterler çerçevesinde seçilen başarılı öğrencilere kamu veya özel kesimde yer alan kurumlardan danışman atamasının yapılması.

Karar: 5
Bölüm mezun takip sisteminin geliştirilmesi ve kamu ile özel kesimde görev yapan mezunların öğrencilerle etkileşimi artırmaya yönelik etkinliklerin düzenlenmesi.

Karar: 6
Staj olanaklarının geliştirilmesi. En az bir dönem staj yapılması gerekliliği kapsamında müfredatın güncellenmesi tavsiye edilmektedir.

14/12/2021 Bölüm Danışma Kurulu Toplantısı

 

Toplantı kararları ektedir.


 

 

 

Menü