Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü: Mali Uzmanlık Yolculuğunuzun Başlangıcı

Pamukkale Üniversitesi'nin saygın bölümleri arasında yer alan Maliye Bölümü, öğrencilere maliye alanında kapsamlı bir eğitim sunarak iş dünyasına giriş yapmalarına olanak tanımaktadır. Bölümümüz, öğrencilere mali konularda güçlü bir temel sağlayarak, iş dünyasının ve kamu sektörünün taleplerine uygun bir şekilde yetişmelerini hedeflemektedir. Bölüm mezunlarımız özel sektörden kamu sektörüne, sivil toplum kuruluşlarından akademik hayata kadar toplumsal yaşamın hemen her alanında yer almaktadır. Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çatısı altında yer alan Maliye Bölümü, dört anabilim dalından oluşmaktadır:

Maliye Teorisi Anabilim Dalı,

Mali İktisat Ana Bilim Dalı,

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı,

Mali Hukuk Anabilim Dalı. 

Eğitim Programı ve İçerik

Maliye Bölümü'nün zengin eğitim programı, öğrencilere maliye, iktisat, kamu ekonomisi, muhasebe, vergi politikaları ve mali hukuk gibi temel konularda geniş bir bilgi yelpazesi sunmaktadır. Öğrenciler, derslerde teorik bilgileri pratiğe dönüştürme fırsatı bulmakta ve güncel ekonomik gelişmeleri analiz ederek finansal stratejiler oluşturmayı öğrenmektedirler.

Akademik Kadro ve İşbirlikleri

Bölümümüz, her biri kendi alanlarında uzman, ulusal/uluslararası çok sayıda kitap/makale/proje vd. yayınlara sahip, tecrübeli akademik kadrosuyla öğrenim hayatınız ve akademik başarınıza önemli katkılar sağlamaktadır. Öğrencilere güncel kamu maliyesi hakkında geniş bir eğitim sunan öğretim üyeleri, öğrencilerin teorik bilgilerini pratik durumlarla entegre etmelerine yardımcı olmaktadır.

Öğrencilerimizin akademik başarısına verdiğimiz önem kadar kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini de dikkatle takip ediyor ve destekliyoruz. Maliye Topluluğu ve Bölüm etkinlikleri ile akademik hayatın dışında farklı meslek grubu profesyonellerinin bilgi ve tecrübelerinin sizlerle paylaşılması sağlanmaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal sorunlara duyarlı bireyler olmanız, hedeflenmektedir. Akademik başarının yanında, kamu yararını kişisel çıkarların önünde tutan, güvenilir, dürüst, problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş bireyler olmanız temel amacımızdır.  Ayrıca, sektör liderleri ve finans profesyonelleriyle düzenlenen etkinlikler ve seminerler aracılığıyla öğrencilere sektörle ilgili güncel gelişmeleri takip etme ve sektöre dair değerli bağlantılar kurma fırsatı sunulmaktadır.

Modern Kampüs ve Öğrenci Hayatı

Pamukkale Üniversitesi, modern kampus olanakları ile öne çıkmaktadır. Öğrencilere geniş kütüphane, çağdaş sınıf ortamları ve spor tesisleri gibi imkanlar sunulmaktadır. Ayrıca, öğrenci kulüpleri ve etkinlikleri aracılığıyla öğrenciler sosyal ve kültürel açıdan zengin bir öğrenci hayatının keyfini çıkarma imkanına sahiptirler.


Bölüm Başkanımızın Mesajı..

Sevgili Öğrencilerimiz;

Her geçen gün küreselleşen dünyada rekabetin arttığı bir ortamda bilgili, yenilikçi ve çağdaş sistemlere ayak uyduran, kendine güvenen ve donanımlı bireylerin öneminin arttığı aşikardır. Bu perspektifte Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümümüz; uzman, ulusal ve uluslararası yayın ve projeleriyle, güçlü akademik kadrosuyla çağın gereklerine uygun bireyler yetiştirme güdüsüyle ve özveriyle sizler için hizmet etmektedir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans yanında doktora programıyla da alanında profesyonel bireyler yetiştiren bölümümüz, aynı zamanda lisans düzeyinde de diğer bölümlerin müfredatlarında olan çağın derslerinin harmanlandığı bir konsepte donanımlı mezunlar yetiştirmeyi temel hedef olarak belirlemiştir. Belirlenen lisans ve lisansüstü programlarıyla gerek yurtiçinde özel ve kamu sektöründe gerekse de yurtdışında kariyer hedefleyen siz sevgili öğrencilerimize sağlam bir alt yapı sunarak çalışma hayatında yetkin bireyler olmanızı arzuluyoruz.

Doç. Dr. Fatih AKÇAY

Maliye Bölüm Başkanı

 

Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü, öğrencilere maliye alanında başarılı bir kariyere giden kapıları aralamayı hedeflemektedir. Eğer maliye alanında kendinizi geliştirmek ve uzmanlaşmak istiyorsanız, Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü sizin için doğru tercih olacaktır.

 

Tanıtım Videosu 1 İçin Tıklayınız...

Tanıtım Videosu 2 İçin Tıklayınız...

Menü