T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE BÖLÜMÜ

DANIŞMA KURULU TOPLANTISI- II

TOPLANTI TARİHİ: 13/12/2022
TOPLANTI SAATİ: 15.30

DANIŞMA KURULU KARARI

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Programlarının Değerlendirme Sisteminin Yapılanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar yönergesine göre kurulması gereken Bölüm Danışma Kurulu bölüm öğretim elemanlarının yanı sıra yönetici kontenjanından Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ve Denizli Vergi Dairesi Grup Müdürleri, mezun kontenjanından Nedim Mercan’ın ve öğrenci temsilcisi kontenjanından Oğuzhan Topaloğlu’nun katılımlarıyla, 13/12/2022 tarihinde saat 15:30’da Maliye Bölüm Başkanlığında toplanmıştır. Toplantı kapsamında aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.
Karar: 1
Bölüm öğrencilerinin ve akademik personelin kullandığı fiziki ve teknolojik imkanlarının artırılması yönünde çalışmaların arttırılması.
Karar: 2
Akademik personel üzerindeki öğrenci danışmanlıklarına dair çeşitli idari işlem yükünün hafifletilmesi ve böylelikle öğrencilere mentorluk programına benzer şekilde destek verilmesi.
Karar: 3
İş ve meslek yaşamına hazırlıklarını sağlamak amacıyla müfredata Kariyer Planlaması dersi eklenmişti. Zamanın gereklerine uygunluk açısından müfredatın güncellenmesinin devamına (mevzuat okuma, medya okuryazarlığı vb.) ve uygulamalı derslerin ağırlığının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasına. Sertifika verilmesi temelinde uygulamalı seçmeli derslerin (mesleki programların öğretildiği) müfredata eklenmesi ve bu kapsamda kamu ve özel kesimde yer alan kurumlardan gerekli desteğin alınması.
Karar: 4
Mentorlük programı kapsamında alınan olumlu geri dönüşler, daha fazla öğrencinin bu imkandan yararlanmasının faydalı olacağını göstermiştir. Bu çerçevede öğrenciler arasında başarı rekabeti güçlendirecek kriterlerle, seçilen öğrencilere kamu veya özel kesimde yer alan kurumlardan danışman atamasının yapılması.
Karar: 5
Kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmesi için etkinliklerin yapılması. Bu kapsamda bölüm mezun takip sisteminin aktif kullanılarak, kamu ve özel kesimde görev yapan mezunların öğrencilerle etkileşiminin arttırılması. Kapsamlı bir mezun günü etkinliği düzenlenmesi.
Karar: 6
Öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlıklarını yapabilecekleri staj programlarının genişletilmesi ve daha fazla öğrencinin staj yapmasının sağlanması.

Menü