Öğrenci Sayısı
41389
Mezun Sayısı
149705
Akademik Personel Sayısı
2122
İdari Personel Sayısı
1967
Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğretim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğretim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı