Öğrenci Sayısı
47050
Mezun Sayısı
144433
Akademik Personel Sayısı
2169
İdari Personel Sayısı
1987
Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğretim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğretim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı