Üniversitemiz tarafından düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Programı sonrasında gerçekleştirilen anketlerin raporları aşağıda yer almaktadır.