Unvanı – Adı Soyadı   Dr. Öğr. Üyesi Öncü YANMAZ ARPACI  Doç. Dr. Ferda Esin GÜLEL Doç. Dr. Uğur SÖNMEZOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Senem PAK
Yönetim Kurulu Görevi  Yönetim Kurulu Başkanı  Üye  Üye  Üye
 Tematik Sorumluluk Alanı    Ölçme ve Değerlendirme  Toplumsal Katkı  Kalite ve Dokümantasyon
 Göreve Başlama Tarihi  26.03.2021
 12.10.2021  12.10.2021  12.10.2021