KAVDEM ANKETLERİ

Anket Adı

Dış Paydaş Değerlendirme Anketi

Kurum İçi Kalite Bilinci Değerlendirme Anketi

Öz Değerlendirme Anketi

Hazırlayan Birim

KAVDEM

KAVDEM

KAVDEM

Uygulayan Birim

Rektörlük Makamı

Rektörlük Makamı

Rektörlük Makamı

Uygulama Süreci

Resmi Yazı ile Bilgilendirme

Resmi Yazı ile Bilgilendirme

- Resmi Yazı ile Bilgilendirme - Elektronik Posta ile Bilgilendirme - SMS ile Bilgilendirme

Uygulama Ortamı

Microsoft Forms

Microsoft Forms

Microsoft Forms

Paydaşları

- Denizli Valiliği Protokol Listesi - Devlet Üniversiteleri - Vakıf Üniversiteleri - PAÜ Mezunları - PAÜ Teknokent

- PAÜ Akademik Personeli - PAÜ İdari Personeli

- PAÜ Akademik Personeli - PAÜ İdari Personeli - PAÜ Öğrencileri

Uygulama Zamanı

Ocak-Şubat

Ağustos-Eylül

Ocak-Şubat

Uygulama Süresi

1 Ay

1 Ay

1 Ay

Uygulama Periyodu

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Sonuç Değerlendirme Yöntemi

SPSS Programı ile frekans, yüzde hesapları ve diğer istatistikler

Google Forms ile otomatik raporlama, yüzde dağılımları ve diğer istatistikler

SPSS Programı ile frekans, yüzde hesapları ve diğer istatistikler

Sonuçların Duyurulması

KAVDEM web sitesinde yayınlanmaktadır.

KAVDEM web sitesinde yayınlanmaktadır.

KAVDEM web sitesinde yayınlanmaktadır.

Sonuç - Kanıt Dosyası

https://www.pau.edu.tr/kavdem/tr/sayfa/dis-paydas-degerlendirme-anketi

https://www.pau.edu.tr/kavdem/tr/sayfa/kurum-ici-kalite-bilinci-degerlendirme-anketi

https://www.pau.edu.tr/kavdem/tr/sayfa/oz-degerlendirme-anketleri

Genel Değerlendirmeler / Açıklamalar

- Anket uygulama döneminin 15 Kasım-15 Aralık olarak belirlenmesi (KAVDEM Yönetim Kurulu 2020/03 no.lu toplantı 7.4 no.lu karar)

 

- 2021 yılına yönelik olarak uygulanacak olan anket için bir önceki senede örneklem sayısı tutturulmayan birimlerin ankete gösterilecek hassasiyet konusunda uyarılması (KAVDEM Yönetim Kurulu 2020/03 no.lu toplantı 6.1 no.lu karar) - Örneklem genişliği 20'nin altında kalan birimlerin analizlere dahil edilebilmesi için ortak gruplar oluşturulması ve ortak grupların hangi birimlerden oluşturulacağının belirlenmesi (KAVDEM Yönetim Kurulu 2020/03 no.lu toplantı 6.3 no.lu karar)