Paydaş Memnuniyet Oranları   2019  2020 2021  2022   2023
Akademik Personel Memnuniyet Oranı 79,3 79,8  79,6 76,5  78,7 
 İdari Personel Memnuniyet Oranı 76,1
70,6 74,5  77,0 76 
 Öğrenci Memnuniyet Oranı  68,9 68,8  68,8 68,2  68,9
 Dış Paydaş Memnuniyet Oranı  88,7 83,5  86,9 80,7   
 Uzaktan Eğitim-Öğretim Süreçlerinden Memnuniyet Oranı (Akademik Personel) - 79,3 85,6  
 Uzaktan Eğitim-Öğretim Süreçlerinden Memnuniyet Oranı (Öğrenci) - 55,2 67,4  -