Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Projeler > Destek Olunan Projeler

KAVDEM'in Destek Olduğu Tamamlanmış Projeler:

  • İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı
  • Faaliyet Bilgi Sistemi
  • Eğitim Programları Öz Değerlendirme
  • PAÜ 2019-2023 Stratejik Planı
  • Kurum İç Değerlendirme Raporu - 2016
  • Kurum İç Değerlendirme Raporu - 2015
  • PAÜ 2014-2018 Stratejik Planı
  • Mezun Bilgi Sistemi (MBS)
  • Doküman Yönetim Sistemi (DYS)

 

Güncelleme Tarihi: 11.03.2020

Duyurular Tümünü Gör