KAVDEM'in Destek Olduğu Tamamlanmış Projeler:


  • Mezun İzleme Sistemi
  • Eğitim Programları Öz Değerlendirme Sistemi ve Uygulaması
  • Danışma Kurulu Yönergesi
  • İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı
  • Faaliyet Bilgi Sistemi
  • PAÜ 2019-2023 Stratejik Planı
  • PAÜ 2014-2018 Stratejik Planı
  • Doküman Yönetim Sistemi (DYS)