Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Sekreterliği : 0 258 296 42 19

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Sekreterliği : 0 258 296 42 19

Periodontoloji Anabilim Dalı Sekreterliği : 0 258 296 17 51

Restoratif Diş Tedavisi - Endodonti Anabilim Dalı Sekreterliği : 0 258 296 44 84

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Sekreterliği : 0 258 296 17 37

Ortodonti Anabilim Dalı Sekreterliği : 0 258 296 42 18

Pedodonti Anabilim Dalı Sekreterliği : 0 258 296 42 10

Diş Hekimliği Fakültesi Faks Numarası : 0 258 296 17 63

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci İşleri : 0 258 296 24 36 - 0 258 296 24 80