1.1 Kurumsal Yapı

Diş Hekimliği Fakültesi Organizasyon Yapısı

Diş Hekimliği Fakültesi Organizasyon Şeması

Misyon&Vizyon&Değerler

Kurumsal Amaç ve Hedefler

Kurumsal İletişim Stratejileri Prosedürü

Konsültasyon İstem Formu

Kurum İçi Konsültasyon İstem Formu

İmplant Planlama Formu

Görev Tanımları

1.2 Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Sisteminin Yapısı

Özdeğerlendirme Planı

Özdeğerlendirme Formu

Toplantı Tutanağı

Toplantı Bildirim Formu

Mesai Dışı Klinik Kullanım İzin Formu

Giyim Eşyası Teslim Tutanağı

Saatlik İzin Formu

Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu

Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü

Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Formu

1.3 Doküman Yönetimi

Panolara ve Camlara Asılan Dokümanlara Yönelik Düzenleme Talimatı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Doküman Hazırlama Prosedürü

Güncel Doküman Listesi ve Revizyon Takip Formu

1.4 Risk Yönetimi

Risk Değerlendirme Prosedürü

Risk Analizi Planı

1.5 İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Kan ve Vücut Sıvılarının Sıçramasına Maruz Kalan Çalışan Bildirim Formu

Kesici Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu

Kesici Delici Alet Yaralanmalarından Korunma ve İzleme Talimatı

İstenmeyen Olay Bildirim Formu

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi Prosedürü

1.6 Acil Durum ve Afet Yönetimi

Acil Durum Eylem Planı

Acil Müdahale İlaç ve Malzeme Listesi Kontrol Formu 

Mavi Kod Olay Bildirim Formu

Mavi Kod Aylık İstatistik Formu

Mavi Kod Uygulama Talimatı

Beyaz Kod Olay Bildirim Formu

Beyaz Kod Uygulama Talimatı

Pembe Kod Olay Bildirim Formu

Pembe Kod Uygulama Talimatı

Kırmızı Kod Olay Bildirim Formu

Kırmızı Kod Uygulama Talimatı

Yangın Dolabı Kontrol Formu

Yangın Söndürme Cihazı Aylık Kontrol Formu

1.7 Eğitim Yönetimi

Eğitim Bildirim Formu

Eğitim Katılım Formu

Eğitim Planı

Oryantasyon Eğitim Formu

Hasta/Hasta Yasal Temsilcisi Eğitim Kayıt Formu

Hasta/Hasta Yasal Temsilcisi Eğitimi Prosedürü

Genel Uyum Eğitimi Rehberi

Meslek Bazında Bölüm Uyum Eğitim Rehberi

1.8 Sosyal Sorumluluk

1- Enfeksiyonların Önlenmesi

-İzolasyon Önlemleri Prosedürü                 

-Genel Temizlik Talimatı               

-Aspiratör ve Suction Temizlik Takip Formu

-El Hijyeni Gözlem Formu

-El Hijyeni Talimatı

-Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanım Talimatı

-Dezenfektan Takip Formu

-El Hijyeni Politikası

-Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Programı

2- Sterilizasyon Hizmetleri

-Lumenli Aletlerin Yıkama Paketleme ve Sterilizasyon Süreçleri Prosedürü

-DAC Cihazı Çalıştırma ve Bakım Talimatı

-Buharlı Sterilizatör Yükleme Formu

-Merkezi Sterilizasyon Takip Formu

-Başlık Yağlama ve Poşetleme Takip Formu

-Otoklav Çalıştırma Talimatı

-Sterilizasyon Hizmetleri Prosedürü

3- İlaç Yönetimi

-Isı Nem Takip Formu

-İlaç ve Sarf Malzemeler Kontrol Formu

-İlaç Yönetimi Prosedürü

-Akılcı Antibiyotik Kullanımı Antibiyotik Profilaksi Prosedürü

-İlaç- Tıbbi Sarf Malzeme İmha Formu

-İlaç ve Malzeme İade Formu

4- Hasta Bakımı

-Ayaktan Hasta Düşme Riski Önleme Talimatı

-Özellikli Hasta Gruplarına Uygulanacak Bakım Süreçleri Prosedürü

-Hasta Kimliğinin Tanımlanması ve Doğrulanması Prosedürü

-Ayaktan Hasta Bakım Süreçleri Prosedürü

5- Radyasyon Güvenliği

-Kurşun Önlük Kontrol Formu

-Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A.D. Tomografi İstem Formu

-Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Çekim Protokolü Talimatı

-Ultrasonografi Çekim Protokolü Talimatı

-Panoramik Radyografi Çekim Protokolü Talimatı

-Periapikal Radyografi Çekim Protokolü Talimatı

-Bitewing Radyografi Çekim Protokolü Talimatı

6- Protez Laboratuvarı Hizmetleri

-Protez Laboratuvarı Prosedürü

-Protez Teslim ve Hasta Bilgilendirme Talimatı

-Laboratuvar Protez Teslim Raporu

-Protez Laboratuvarı Ölçü Kabul Red Talimatı 

7- Ameliyathane

-Lokal Ameliyathane ve Ameliyat Sonrası Hasta Bakım Süreçleri İşleyiş Prosedürü

-Cerrahi Masa Hazırlama Talimatı

-Patoloji İstem Formu

-Patoloji Sevk Formu

1- Tesis Yönetimi

-Su Deposu Haftalık Klor Ölçüm Formu

-Su Deposu 6 Aylık/Yıllık Temizlik ve Bakım Formu

-Kuru Hava Kompresörleri ve Merkezi Vakum Sistemleri Kontrol Formu

-Kesintisiz Güç Kaynakları Kontrol Formu

-Klima Bakım ve Kontrol Formu

-Su Deposu Temizlik ve Dezenfeksiyon Talimatı

-Çevre Temizlik Talimatı

-Bina Turu Kontrol ve İyileştirme Formu

2- Otelcilik Hizmetleri

-Ortak Alan Temizlik Takip Formu

-Temizlik Takip Formu

-Tuvalet Temizlik Takip Formu

3- Bilgi Yönetim Sistemi

-Personel Gizlilik Sözleşmesi

-Uzaktan Erişim Gizlilik Sözleşmesi

-HBYS Veri Kurtarma Testi Kayıt Formu

-Dış Ortamdan İç Ortama Erişim Takip Formu

-HBYS Erişim ve Yetkilendirme Talep Formu

-HBYS Yedekleme ve Arşivleme Kayıt Formu

-Bilgi Yönetim Sistemi Politikası Prosedürü

4- Malzeme ve Cihaz Yönetimi

-Cihaz Bakım Onarım Talep ve İzleme Formu

-Malzeme Talep Formu

-Temizlik Malzemesi Talep Formu

-Tehlikeli Maddelerin Yönetimi Talimatı

-Tehlikeli Madde Envanteri

-Malzeme ve Cihaz Yönetimi Prosedürü

5- Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

-Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Talimatı

-Tıbbi Kayıtlara Erişimde Bilgi Mahremiyetinin Sağlanması ve Hasta Mahremiyeti Talimatı

-Arşiv Giriş Kayıt Formu                              -Arşiv Çıkış Kayıt Formu

6- Atık Yönetimi

-Atık Yönetimi Prosedürü

-Tıbbi Atık Talimatı

-Amalgam Atık Toplama Talimatı

7- Dış Kaynak Kullanımı

-Dış Kaynak Kullanımı - Diş Protez Laboratuvarı Denetleme Formu

-Dış Kaynak Kullanımı Prosedürü

Gösterge Yönetimi Prosedürü

Gösterge Kartları:

-Düzeltici/Önleyici Faaliyet (DÖF) Sonuçlandırma Oranı Gösterge Kartı

-Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı Gösterge Kartı

-Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı Gösterge Kartı

-Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı Gösterge Kartı

-Mavi Kodda Üç Dakika İçinde Olay Yerine Ulaşma Oranı Gösterge Kartı

-Personelin Eğitimlere Katılma Oranı Gösterge Kartı

-Uyum Eğitimlerinin Gerçekleştirilme Oranı Gösterge Kartı

-Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı Gösterge Kartı

-Çalışana Yönelik Şiddet Oranı Gösterge

-Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı Gösterge Kartı

-Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı Gösterge Kartı

-Personel Devir Oranı Gösterge Kartı

-Personelin Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı Gösterge Kartı

-Düşen Hasta Oranı Gösterge Kartı

-İlaç Hatası Bildirim Oranı Gösterge Kartı

-El Hijyeni Uyum Oranı Gösterge Kartı

-Tekrarlanan Röntgen Çekim Oranı Gösterge Kartı

-Hasta Deneyim Anketleri Analizi Gösterge Kartı

-Çalışan Geri Bildirim Anketleri Analizi Gösterge Kartı

-Hatalı Kimliklendirilmiş Ölçü Oranı Gösterge Kartı

-Kaybolan Ölçü Oranı Gösterge Kartı

-Kabyolan Protez Oranı Gösterge Kartı

-Kaybolan Alçı Model Oranı Gösterge Kartı

-Zamanında Teslim Edilmeyen Protez Oranı Gösterge Kartı

-Ölçü Alımından Protezin Teslimine Kadar Geçen Ortalama Süre Gösterge Kartı

-Protezin Tesliminden Sonra Bir Ay İçerisinde Protetik Nedenli Tekrar Başvuru Oranı Gösterge Kartı

-İlk Muayene Tarihi ile Ölçü Alınmasına Kadar Geçen Ortalama Süre Gösterge Kartı

-Bir Başka Kuruma Sevk Edilen Hasta Oranı Gösterge Kartı

-SBYS'nin Devre Dışı Kaldığı Süre Gösterge Kartı

-Fissür Örtücü Uygulama Oranı Gösterge Kartı

-Dolgu Kaynaklı Yeniden Başvuru Oranı Gösterge Kartı

-Kanal Tedavisi Kaynaklı Yeniden Başvuru Oranı Gösterge Kartı

-Tekrar Alınan Ölçü Oran Gösterge Kartı

-Tekrarlanan Protez Oranı Gösterge Kartı

-Protez Tesliminden Sonra Protez Kaynaklı Planlanmış Başvuru Oranı Gösterge Kartı