Prof. Dr. Hayati Murat AKGÜL (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Burak Kerem APAYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Gözde AÇIKGÖZ
Arş. Gör. Gülfem ÖZLÜ UÇAN

Arş. Gör. Ozan UYSAL

Arş. Gör. Ezgi UZUN

Arş. Gör. Hasret KOŞAR

Arş. Gör. Kadriye Senem AYHAN

Arş. Gör. Şeriye MERT