Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli yenileyen, sahip olduğu bilgiyi daha ileriye götürmek için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan, bu bilgi birikimini gelecek nesillere aktarmak için her türlü olanakları öğrencilerine sağlayan, aynı zamanda topluma çağdaş ağız diş sağlığı hizmeti sunan bir kurum olmaktır. Eğitim öğretim kalitesini ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde iyileştirmek; ulusal ve uluslararası bilimsel yayın ve projelerin niceliğini ve niteliğini arttırmak; araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim altyapısını geliştirmek; yörenin temel ağız diş sağlığı sorunlarını belirleyerek; tanı ve tedavi hizmetlerinde hasta memnuniyetini arttırmak; ağız diş sağlığı konusunda toplumu bilgilendirici programlar düzenlemek..