Doç. Dr. Aysan LEKTEMÜR ALPAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Alper KIZILDAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Gizem TORUMTAY CİN