Menü

Doç. Dr. İhsan Furkan ERTUĞRUL (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Samet TOSUN
Arş. Gör. Emine SADIÇ
Arş. Gör. Akif CİN

Arş. Gör. Betül ÖZEN

Arş. Gör. Havva Kübra OKUMUŞ