Doç. Dr. Osman Ufuk TAŞDEMİR (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Ayça DERE

Arş. Gör. Çağatay ŞİBE
Arş. Gör. Melisa Cansu AKTÜRK