Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Ayça DERE (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Orhan Can PARLAK

Arş. Gör. Ayşe GÜLLÜ

Arş. Gör. Ece ÜNAL

Arş. Gör. Sümeyye KARACA

Arş. Gör. Sueda VATANDAŞ

Arş. Gör. Özüm KONMA

Arş. Gör. Buse Sultan BULGURCU

Arş. Gör. Esin EREN

Arş. Gör. Rabia Afra UĞUŞ