Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Ayça DERE (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Çağatay ŞİBE
Arş. Gör. Melisa Cansu AKTÜRK

Arş. Gör. Orhan Can PARLAK

Arş. Gör. Ayşe GÜLLÜ

Arş. Gör. Ece ÜNAL

Arş. Gör. Sümeyye KARACA

Arş. Gör. Sueda VATANDAŞ

Arş. Gör. Özüm KONMA