Doç. Dr. Hatice Lamia Elif SAĞESEN (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Sezgi CİNEL ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Işıl KARAOKUTAN
Arş. Gör. Çağrı KOYAL

Arş. Gör. İlayda AYVAZ

Arş. Gör. İbrahim Eray YILMAZ

Arş. Gör. Hakkı Doğuş ÇEVİK