Doç. Dr. Alper KIZILDAĞ (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Aysan LEKTEMÜR ALPAN
Dr. Öğr. Üyesi Gizem TORUMTAY CİN

Arş. Gör. Makbule CAN

Arş. Gör. Necati ZAVRAK

Arş. Gör. Zeynep TURAN

Arş. Gör. Mustafa DUMAN