Doç. Dr. Aysan LEKTEMÜR ALPAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Alper KIZILDAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Gizem TORUMTAY CİN

Arş. Gör. Makbule CAN

Arş. Gör. Necati ZAVRAK

Arş. Gör. Zeynep TURAN

Arş. Gör. Mustafa DUMAN

Arş. Gör. Emine Ece SÜTCÜOĞLU

Arş. Gör. Raziye Tuğçe CAN