Koordinatörlük Adı

Koordinatör Adı

Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Öğr. Gör. Fatma BEYDEMİR

Materyal ve program Geliştirme Koordinatörlüğü

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Öğr. Gör. Seçil ÇAKIR

Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Öğr. Gör. Gülşah TERCAN

EDS ve AKTS Koordinatörlüğü

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Öğr. Gör. Dr. Tamer SARI

Akademik ve Sosyal Aktivite Koordinatörlüğü

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep G. BALOĞLU

Uluslararası Yabancı Dil Sınavları ve Kurslar Koordinatörlüğü

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Öğr. Gör. Uğur TÜRKKAYNAĞI

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Öğr. Gör. Tuncay KARAÇAY

 

Dil Entegrasyon Koordinatörlüğü

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Öğr. Gör. Dr. Ayşe DEMİR