Koordinatörlük Adı

Koordinatör Adı

Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Öğr.Gör. Fatma BEYDEMİR

Materyal ve program Geliştirme Koordinatörlüğü

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Öğr.Gör. Seçil ÇAKIR

Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Dr. Öğr. Üyesi Eda DURUK

EDS ve AKTS Koordinatörlüğü

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Öğr.Gör. Şeyma AKTAŞ

Akademik ve Sosyal Aktivite Koordinatörlüğü

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GENÇER BALOĞLU

Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Koordinatörlüğü

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Öğr. Gör. Uğur TÜRKKAYNAĞI

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Öğr. Gör. Tuncay KARAÇAY

Uzaktan Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Öğr. Gör. Dr. Tamer SARI