FAKÜLTE HAKKINDA

 

PAÜ Teknoloji Fakültesi, Bakanlar Kurulu’nun 2009/15546 sayılı kararı ile kurulmuştur. 2011 yılında 5 bölümle hayata geçirilen PAÜ Teknoloji Fakültesi, 2012–2013 eğitim öğretim yılından itibariyle Makine ve İmalat Mühendisliği (Şimdiki adıyla Makine Mühendisliği) ve Mekatronik Mühendisliği Bölümleri’ne öğrenci alımına başlamıştır. Ertesi yıl Otomotiv Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Şimdiki adıyla Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümlerine de öğrenci alımı yapılmaya başlanmıştır. 

Bölümler ve Programlar

Fakültemizde beş bölüm yer almaktadır;

Biyomedikal Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği.

Bölümlerimiz lisans programları yanı sıra PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Biyomedikal Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği Yüksek Lisan Programları, Enerji Yönetimi ve Teknolojileri Yüksek Lisans Programı,  Enerji Yönetimi ve Teknolojileri Doktora Programı ve Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programı yürütülmektedir.

Eğitim Öğretim İçeriği

Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için toplam 240 AKTS'lik derslerini geçmeleri, iki yaz dönemine ayrılmış 40 işgünü süreli stajlarını ve bir dönem boyunca süren işyeri eğitimlerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Ders müfredatlarımız 8 yarıyıllık, mühendislik fakültelerindeki bölümlerin müfredatına eşdeğer olarak hazırlanmıştır. Teknoloji Fakültesi’nden mezun olacak öğrencilerin çalışma hayatına uygun yetiştirilmesinde yardımcı olmak amacıyla  çeşitli sanayi sektörlerindeki uzman ve yöneticilerden oluşan Danışma Kurulları oluşturulmuştur. Ders programlarının hazırlanmasında ve içeriklerinin belirlenmesinde, Danışma Kurulları ile birlikte çalışılmıştır. Hazırlanmış olan ders programları, her yıl gözden geçirilmektedir. Ayrıca, öğrencilerimizin sanayi tecrübesi kazanmaları için Danışma Kurulları ile birlikte çalışılmaktadır. Dolayısı ile öğrenciler mezun olmadan önce sektörü, yapacakları işleri ve iş ortamlarını tanıma imkânı bulmakta ve tecrübe sahibi mühendisler olarak mezun olmaktadır.

Stajlar

Öğrencilerimiz, uygulamalı çalışma deneyimi kazanmak ve uygulama yeteneklerini geliştirmek amacıyla ve Pamukkale Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre mezun olabilmek için Bölüm Staj Komisyonları tarafından uygun görülen işyerlerinde bu uygulama usul ve esasları hükümleri uyarınca staj yapmak zorundadır.  Öğretim planında bir derse ilişkin olarak ayrıca belirtilen uygulama çalışmaları ve yarıyıl içinde yapılan her türlü atölye, laboratuvar, arazi, tıbbi çalışmalar ve Teknoloji Fakültesi’nde zorunlu olan bir yarıyıl İşletmede Mesleki Eğitim staj süresine dahil değildir. Stajlar yaz dönemlerinde ve dönem aralarında yapılabilmektedir.

İşletmede Mesleki Eğitim

Teknoloji Fakültesi mühendislik programlarında okuyan öğrenciler, toplam 8 yarıyıllık eğitim-öğretim süresinin 7 yarıyılını fakültede, 1 yarıyılını ise zorunlu olarak İşletmede Mesleki Eğitim adı altında uygulama becerilerini güçlendirmek için endüstri sektöründe tamamlarlar. İşletmede Mesleki Eğitim ilgili dönem içerisinde Akademik Takvimde belirtilen ders başlangıç ve bitiş tarihleri içerisinde gerçekleştirir. İşletmede Mesleki Eğitim'in amacı; öğrencinin alanı ile ilgili kurum ve kuruluşları yakından tanımasına, bu kurum ve kuruluşlardaki hiyerarşik yapıyı, sorumlulukları, ilişkileri, işyeri disiplinini öğrenmesine, eğitim-öğretim sürecinde kazandığı bilgi ve becerileri pekiştirmesine, yeni bilgi ve beceriler elde etmesine, çalışma ortamındaki diğer personeller ile uyum içerisinde çalışma kabiliyetini geliştirmesine, sektördeki yeni teknolojik ürün ve imkanları öğrenerek kullanabilmesine olanak tanımaktır.

Stajlar ve İşletmede Mesleki Eğitim, Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim ve Staj Komisyonları’nın uygun gördüğü resmi ve özel sektör işletmelerinde öğrencilerin istedikleri il veya ilçede yapılabilmektedir.

 

Öğrenci Değişim Programları

Öğrenciler koşulları sağladıkları durumda isterlerse, denk ve anlaşmalı üniversitelere giderek (ERASMUS programıyla yurtdışına, FARABİ programıyla yurtiçine) 1 veya 2 yarıyıl eğitimlerini PAÜ dışında da sürdürebilirler.

Kampüs

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Denizli merkezindeki Pamukkale İlçesinde yer alan Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Fakültemizin yer aldığı Kınıklı Yerleşkesi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtlarına, öğrenci yemekhanesine, spor merkezine, hastaneye, medikoya, kütüphaneye, kafe ve restoranlara ev sahipliği yapmaktadır.

Sunumlar


 Teknoloji Fakültesi Tanıtım Sunumu

 

Teknonoji Fakültesi Yeni Öğrenci Oryantasyon Sunumu

 

Faydalı Sayfalar

Pamukkale Üniversitesi Tanıtım Sayfası

Pamukkale Üniversitesi Aday Öğrenci Sayfası

Pamukkale Üniversitesi Spor Merkezi

Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri


İletişim Bilgileri

Adres

Çamlaraltı Mah. Üniversite Cad.
Pamukkale Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Kınıklı Kampüsü
20160 DENİZLİ

Dekanlık Sekreterliği

Tel: 0258 296 4103 - 4104
Fax: 0258 296 41 96
E-posta: teknoloji@pau.edu.tr

Fakülte Sekreterliği

Tel: (0258) 296 4105

Öğrenci İşleri:

Tel: 0258 296 4120 - 4121

Bölüm E-Posta Adresleri:

Biyomedikal Mühendisliği: biyomedikal_muh@pau.edu.tr

Makine Mühendisliği: makine_muh@pau.edu.tr

Mekatronik Mühendisliği: mekatronik_muh@pau.edu.tr

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği: metalurji_muh@pau.edu.tr

Otomotiv Mühendisliği: otomotiv_muh@pau.edu.tr

PAÜ Telefon Rehberi