FAKÜLTE SEKRETERİ

 

Nuray Alan

Fakülte Sekreter Vekili

Tel: (0258) 296 4105

E-posta: nalan@pau.edu.tr