STAJLAR

Teknoloji Fakültesi'ndeki her öğrenci, Pamukkale Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre mezun olabilmek için Bölüm Staj Komisyonu tarafından uygun görülen yurtiçi/yurtdışı resmi veya özel kurumlarda ve/veya Fakülte bünyesindeki laboratuar ve atölyelerde bu uygulama esasları hükümleri uyarınca staj yapmak zorundadır.

 

Stajın amacı, öğrencilerimizin, kamu veya özel kurumlarda yapacakları uygulama çalışmalarıyla, lisans öğrenimleri boyunca teorik olarak aldıkları mühendislik bilgilerini destekleyici pratik çalışma yeteneklerini artırmaktır.

Öğretim programlarında belirtilen ve öğrenim süresi içinde yapılan İşyeri Eğitimi, Atölye, Laboratuar ve benzeri çalışmalar Staja dâhil değildir. Bölüm öğrencilerinin Staja başlayabilmesi için en az iki yarıyıl eğitim görmüş olmaları gerekmektedir. Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kontenjanından (MTOK) bölüme kaydolan öğrenciler ise, Bilimsel Hazırlık Programı’nı başarıyla tamamlamalarını müteakip ilk iki yarıyıldan sonra stajlarını yaparlar.

  

 BAŞVURU BELGELERİ, STAJ DEFTERİ VE DEĞERLENDİRME FORMU

  • Staj sözleşmesi ve eki (3'er nüsha) ve stajın sonunda kapalı zarf içinde verilecek olan Değerlendirme formu Pusula Bilgi Sistemi > Öğrenci Bilgi Sistemi > Staj İşlemleri > Staj Başvuru sayfasından alınacaktır.
  • Staj defterleri bölüm web sayfalarında yer almaktadır.
  • Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi staja başlamadan bir gün önce öğrenciye ait e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) sayfasından alınacaktır.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021-2022 Ara Dönem Stajları Hakkında Duyuru

Güncellenme Tarihi: 03 Ocak 2022

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Fakülte Kurulu’nun 29.11.2021 tarihli toplantısında;

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Uygulamalı derslerin yüz yüze, teorik derslerin ise bir kısmının yüz yüze bir kısmının ise uzaktan eğitim modeliyle yapılması öngörüldüğünden dolayı, ilgili dönemde;

a) İşyeri Eğitimi ve Stajların ödev, proje vb. şeklinde uzaktan yapılmaması,

b) İşyeri Eğitimi dersi için: “2, 4 ve 6. yarıyılda uygulamalı dersi bulunan öğrencilerin İşyeri Eğitimi dersini alamayacağı, uzaktan eğitim modeliyle yapılacak teorik dersi bulunan öğrencilerin İşyeri Eğitimi dersini alabileceği, yüz yüze yapılacak teorik dersi bulunan öğrencilerin dersin devamını sağlamış olmak koşuluyla İşyeri Eğitimi dersini alabileceği, uygulamalı teorik dersi bulunan öğrencilerin ise dersin öğretim üyesinin devam koşulu hakkındaki görüşüne göre karar verilebileceği”,

c) Stajlar için: İlgili Bölüm Başkanlığı’nın onayına sunulmak üzere durumlarını açık bir şekilde belirten (transkript, ders programı, vb. evrakları ekleyerek) danışman onaylı dilekçelerini ilgili Bölüm Sekreterliği’ne teslim etmek koşuluyla; “uzaktan eğitim modeliyle yapılacak teorik dersi bulunan öğrencilerin staj yapabileceği, yüz yüze yapılacak teorik dersi bulunan öğrenciler ile uygulamalı dersi bulunan öğrencilerin ders günü dışındaki günlerde staj yapabileceği, uygulamalı teorik dersleri olan öğrencilerin ise dersin öğretim üyesinin devam koşulu hakkındaki görüşüne göre karar verilebileceğinin”, uygunluğuna karar verilmiştir.

Bu kapsamda, öğrencilerimiz aşağıdaki hususlar dahilinde staj başvurularını yapacaklardır:

  • Öğrencilerin, sigorta işlemlerinin yapılabilmesi için staj başlangıç tarihinden en geç 10 gün öncesine kadar belgelerini tüm imza ve kaşeleri tam olarak hazır edip bölümlerine teslim etmiş olmaları gerekmektedir.
  • Öğrenciler, “Firma-Kurum Staj Uygunluk Beyanı” formunu da tüm imza ve kaşeleri tam olarak hazır edip bölümlerine teslim etmiş olmaları gerekmektedir. Bu belgeye aşağıdaki ekten erişebilirsiniz.

 

2021-2022 Ara Dönem Staj Takvimi

Başvuru Başlangıç Tarihi: 01.12.2021

Başvuru Bitiş Tarihi: 07.01.2022 17:00 (evrak teslimi dahil)

Staj Süresi: 17 Ocak - 19 Şubat 2022

Defter Teslim Son Tarihi: 22.03.2022 17:00