SINAV KURALLARI

Sınav programları her dönem Fakülte ve Bölüm web sayfalarında duyuru olarak yayınlanmaktadır.

Ayrıca kendinize özel sınav programını Pusula Bilgi Sistemi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

 

ÖĞRENCİLERİN SINAVLARDA UYMASI GEREKEN KURALLAR:

 1. Öğrencilerin, sınav başlamadan en az on dakika önce, önceden belirlenmiş sınav salonunda hazır bulunmaları gerekir.
 2. Öğrenciler, sınavlarda kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak ve sınav süresince masa üzerinde, gözetmenin kolayca görebileceği şekilde tutmak zorundadır. Kimlik beyan etmeyen öğrenci sınava alınmaz.
 3. Öğrenciler; sınav kâğıdına ve ek cevap kâğıtlarına tükenmez kalemle adını, soyadını, numarasını, bölümünü, öğrenim türünü yazmak ve sınav kâğıdını imzalamak zorundadır.
 4. Sınavın başında öğrenciler “Sınav Yoklama Tutanağı”nı imzalarlar. Bu tutanakta imzası bulunanlar sınav kâğıdını teslim etmek zorundadır.
 5. Sınavların ilk 20 dakikasında sınav salonundan çıkılamaz. Sınavların ilk 20 dakikası içinde salona geç gelenler, sınava alınabilir. Sınav başladıktan sonra salondan ayrılanlar tekrar salona alınamaz. İlk 20 dakikadan sonra sınava gelenler salona alınmaz.
 6. Soruların dağıtılması sırasında sınav salonunda olan öğrenciler, sınava girmiş sayılır ve sınav yoklama tutanağını imzalamak zorundadır. Final ve bütünleme sınavlarında da soru kağıtları dağıtıldığı anda sınıfta olan öğrenciler yoklama tutanağını imzalamak ve sınav kağıtlarını teslim etmek zorundadır.
 7. Sınav süresince cep telefonlarının açık tutulması, kapalı olsa dahi öğrencilerin ulaşabileceği yerlerde bulundurulması yasaktır. Kulaklık takılması, cep bilgisayarı, bluetooth, ses kayıt cihazı vb. araçların bulundurulması ve tüm bunlara benzer her tür iletişim cihazı kullanılması yasaktır.
 8. Sınav salonuna sınavda kullanması zorunlu tutulanların haricinde ders notu, sözlük, hesap makinesi, kitap gibi materyallerin getirilmesi yasaktır. Buna rağmen getirilmişse, gözetmen bilgilendirilerek sınav esnasında ulaşılamayacak uzaklıktaki bir yere bırakılmalıdır.
 9. Sıra, duvar vb. zeminler üzerindeki yazılardan ve sıra altındaki ve etrafındaki belgelerden sırada oturan öğrenci sorumludur.
 10. Sınavlarda kopya çekilmesine veya her ne şekilde olursa olsun kopya girişiminde bulunulmasına izin verilmez. Bu tür davranışlarda bulunan öğrencilere “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”ne göre kınama ya da bir haftadan iki yarıyıla kadar uzaklaştırma cezası verilir. Ayrıca kopya yapan, yaptıran veya teşebbüs edenler girdikleri sınavdan başarısız sayılır; bu sınavdan sonra cezalı olduğu dönemde girdikleri diğer tüm sınavları da iptal edilir.
 11. Kendi yerine başkasını sınava sokan ya da başkasının yerine sınava giren öğrencilere iki yarıyıl uzaklaştırma cezası verilir.
 12. Öğrencilerin sınav süresince konuşmaları, çevreye bakmaları, yan oturmaları, birbirlerinden kalem, silgi ve benzeri malzeme istemeleri yasaktır. Sınav salonunda bulunan gözetmenler bu konuda öğrenciyi uyarabilirler. Uyarılar dikkate alınmadığında “Kopya Tutanağı” düzenlenir.
 13. Sınav süresince su içilebilir; ancak yiyecek yenilmesi yasaktır.
 14. Her öğrenci salonu terk edene kadar kendi kâğıdından sorumludur. Sınav süresince ve sınav kâğıdının teslimi sırasında her öğrenci kendi sınav kâğıdının güvenliğini sağlamalı, diğer öğrenciler tarafından görülmeyecek şekilde tutmalıdır.