Kurul ve Komisyonlar

Fakülte Burs Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Arzum IŞITAN

Üye: Prof. Dr. Emel ALĞIN

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Nimet KARDEŞSEVER

Fakülte Uluslararası İlişkiler Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Nimet KARDEŞ SEVER

Birim Kalite Komite Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Sevilay ÇETİN

Üye: Prof. Dr. Cem GÖK

Üye: Prof. Dr. Emel ALĞIN

Fak. Sek. Nuray ALAN

Bil. İşl. Emre SOĞANCI

Faaliyet Bilgi Sistemi Veri Giriş Sorumluları

Biyomedikal Müh. Öğr. Gör. R. Çağrı KUTLUBAY

Biyomedikal Müh. Arş.Gör. Fatma Betül KÖŞKER

Makine Müh. Dr. Öğr. Üyesi Yavuz KAPLAN

Makine Müh. Arş. Gör. Dr. Berkay ERGENE

Metalurji Mal. Müh. Arş. Gör. Hasan TÜRKMEN

Fakülte Ders ve Sınav Programı Koordinatörlüğü

Arş. Gör. Fatma Betül KÖŞKER

Arş. Gör. Said MÜFTÜ

Eğitim Komisyonu

Doç. Dr. Seviay ÇETİN (Sorumlu Dekan Yrd.)

Üye: Doç. Dr. Cumhur Gökhan ÜNLÜ

Üye: Doç .Dr Metin sAYER

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Şengül GÜVEN

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AYDIN

Fak. Sek. Nuraya ALAN

Bil. İşl. Osman Han ARSLAN

Fakülte Strateji Koordinatörü

Prof. Dr. Cem GÖK

Birim Pandemi Komisyonu

Doç. Dr. Nilgün KABAY

Dr. Öğr. Üyesi Şengül GÜVEN

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz KAPLAN

Fak. Sek. Nuray ALAN

Muhammet KORUKÇU

Fakülte Web Bilişim Koordinatörlüğü

Arş. Gör. Emirhan YELEKİN

Arş. Gör. Hatice Dilay YAZICI

 

Erasmus Koordinatörlüğü

Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nimet KARDEŞ SEVER

Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Gökhan ELÇİ

Makine Mühendisliği Arş. Gör. Dr. Berkay ERGENE

Mekatronik Mühendisliği Doç. Dr. Ersin DEMİR

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Hilal CAN

Otomotiv Mühendisliği Doç. Dr. Özer CAN

Farabi Koordinatörlüğü

Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hilal CAN

Biyomedikal Mühendisliği Doç. Dr. Sevilay ÇETİN

İmalat Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

Mekatronik Mühendisliği Doç. Dr. Halil ALPASLAN

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Hilal CAN

Otomotiv Mühendisliği Doç. Dr. Özer CAN

Ortak Zorunlu Dersler Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÖZTÜRK

Arş. Gör. İbrahim TAŞ

Arş. Gör. Emirhan YELEKİN

Fakülte Birim Program Değerlendirmesi Komitesi

Sorumlu Dekan Yrd. Doç. Dr. Sevilay ÇETİN

Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cem GÖK

Akademik Personel Üyesi Prof. Dr. Emel ALĞIN

Araştırma Görevlisi İbrahim TAŞ

Fak. Sek. Nuray ALAN

İdari Personel Üyesi Emre Soğancı

Öğrenci Temsilcisi Cem İMER (Biyomedikal Müh.)

Staj - İş Yeri Eğitimi Koordinatörlüğü

Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Engin TAN

Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Gökhan ELÇİ

Makine Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Volkan ONAR

Mekatronik Mühendisliği Doç. Dr. Ersin DEMİR

Metalurji ve Malz. Dr. Öğr. Üyesi Şengül GÜVEN

Otomotiv Müh. Dr. Öğr. Üyesi Zafer ORTATEPE

PAÜ-DESİAD Komisyon Üyesi

Doç. Dr. Arzum IŞITAN

DOSAP Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Erkan ÖZTÜRK

Fakülte Oryantasyon Koordinatörü

Arş. Gör. Dr. Erdem DİLMEN

Fakülte Yeminli Katipliği

Emre SOĞANCI (Asil)

Dilek ARMAN (Yedek)