Birim Kalite Komitesi

Sorumlu Dekan Yardımcısı: Doç. Dr. Sevilay ÇETİN

Yönetim Kurulu Üyesi: Prof. Dr. Cem GÖK

Akademik Personel Üyesi: Prof. Dr. Emel ALĞIN, Arş. Gör. İbrahim TAŞ

Fakülte Sekreteri: Nuray ALAN

İdari Personel Üyesi: Emre SOĞANCI

Öğrenci Temsilcisi: Ceren İMER (Biyomedikal Müh. Bölümü)