Birim Kalite Komitesi

Sorumlu Dekan Yardımcısı: Prof. Dr. Sevilay ÇETİN

Yönetim Kurulu Üyesi: Doç. Dr. Emre ARABACI

Akademik Personel Üyesi: Prof. Dr. Emel ALĞIN, Arş. Gör. İbrahim TAŞ

Fakülte Sekreteri: Nuray ALAN

İdari Personel Üyesi: Dilek ARMAN

Öğrenci Temsilcisi: Gizem SARIEKİZ (Biyomedikal Müh. Bölümü)