İŞYERİ EĞİTİMİ

Teknolojisi Fakültesi mühendislik programlarında okuyan öğrenciler, toplam 8 yarıyıllık eğitim-öğretim süresinin 7 yarıyılını fakültede, 1 yarıyılını ise zorunlu olarak İşyeri Eğitimi adı altında uygulama becerilerini güçlendirmek için endüstri sektöründe tamamlarlar.

İşyeri eğitiminin amacı; öğrencinin alanı ile ilgili kurum ve kuruluşları yakından tanımasına, bu kurum ve kuruluşlardaki hiyerarşik yapıyı, sorumlulukları, ilişkileri, işyeri disiplinini öğrenmesine, eğitim-öğretim sürecinde kazandığı bilgi ve becerileri pekiştirmesine, yeni bilgi ve beceriler elde etmesine, çalışma ortamındaki diğer personeller ile uyum içerisinde çalışma kabiliyetini geliştirmesine, sektördeki yeni teknolojik ürün ve imkanları öğrenerek kullanabilmesine olanak tanımaktır.

İşyeri Eğitimi Takvimi, Başvuru Adımları ve Ekleri dönem başlarında Fakülte ve Bölüm web sayfalarında ilan edilmektedir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021-2022 Bahar Yarıyılı İşyeri Eğitimi Takvimi, Başvuru Adımları ve Ekleri

Güncellenme Tarihi: 03 Ocak 2022

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Fakülte Kurulu’nun 29.11.2021 tarihli toplantısında;

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Uygulamalı derslerin yüz yüze, teorik derslerin ise bir kısmının yüz yüze bir kısmının ise uzaktan eğitim modeliyle yapılması öngörüldüğünden dolayı, ilgili dönemde;

a) İşyeri Eğitimi ve Stajların ödev, proje vb. şeklinde uzaktan yapılmaması,

b) İşyeri Eğitimi dersi için: “2, 4 ve 6. yarıyılda uygulamalı dersi bulunan öğrencilerin İşyeri Eğitimi dersini alamayacağı, uzaktan eğitim modeliyle yapılacak teorik dersi bulunan öğrencilerin İşyeri Eğitimi dersini alabileceği, yüz yüze yapılacak teorik dersi bulunan öğrencilerin dersin devamını sağlamış olmak koşuluyla İşyeri Eğitimi dersini alabileceği, uygulamalı teorik dersi bulunan öğrencilerin ise dersin öğretim üyesinin devam koşulu hakkındaki görüşüne göre karar verilebileceği”,

c) Stajlar için: İlgili Bölüm Başkanlığı’nın onayına sunulmak üzere durumlarını açık bir şekilde belirten (transkript, ders programı, vb. evrakları ekleyerek) danışman onaylı dilekçelerini ilgili Bölüm Sekreterliği’ne teslim etmek koşuluyla; “uzaktan eğitim modeliyle yapılacak teorik dersi bulunan öğrencilerin staj yapabileceği, yüz yüze yapılacak teorik dersi bulunan öğrenciler ile uygulamalı dersi bulunan öğrencilerin ders günü dışındaki günlerde staj yapabileceği, uygulamalı teorik dersleri olan öğrencilerin ise dersin öğretim üyesinin devam koşulu hakkındaki görüşüne göre karar verilebileceğinin”, uygunluğuna karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 2021-2022 Bahar Yarıyılında İşyeri Eğitimi dersini alacak öğrenciler için başvuru adımları ve takvim aşağıda belirtilmiştir.

İŞYERİ EĞİTİMİ BAŞVURU ADIMLARI

 

 1. İşyeri Eğitimi dersini alacak öğrencilerimiz, aşağıda verilen “İşyeri Eğitimi Talep Beyanı ve Taahhütname” ile “Firma/Kurum İşyeri Uygunluk Beyanı” formlarını imzalı ve kaşeli olarak Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu'na elden teslim edeceklerdir.
 2. İşyeri ile Teknoloji Fakültesi Dekanlığı arasında sürekli protokol imzalanmadıysa aşağıdaki İşyeri Eğitimi Protokolü iki nüsha halinde İşyerine onaylatılarak Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu'na elden teslim edilecektir.
 3. Bir adet EK-1 Tercih Formu, üç adet EK-3: Sözleşme Formu, Talep Beyanı ve Taahütname İşyerine onaylatılarak Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu'na elden teslim edilecektir.
 4. Pusula Bilgi Sistemi üzerinden ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ > İŞ YERİ EĞİTİMİ İŞLEMLERİ adımlarını takip ederek  İşyeri Eğitimi tercihleri yapılacaktır.
 5. Pusula Bilgi Sistemi üzerinden IBAN ve iletişim bilgileri güncellenecektir.

  Pusula > Öğrenci Bilgi Sistemi > Öğrenci İşlemler > Banka IBAN Giriş sayfası

  Pusula > Öğrenci Bilgi Sistemi > Öğrenci İşlemler > İletişim Bilgilerim sayfası

 6. İşyeri Eğitimi yerlerinin kesinleşmiş listesi bölüm web sitesinde duyurulacaktır.
 7. Ders kayıt haftasında Pusula Bilgi Sistemi üzerinden İşyeri Eğitimi dersi seçilecektir.
 8. Sigortalı işe giriş belgesi İşyeri eğitimine başlamadan bir gün öncesinden itibaren öğrencilerin kendilerine ait E-Devlet sayfasından alınabilecektir.
 9. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından uygun görülen üniversitelerin öğrencileri için özel sektör işletmeleri, teknoparklar, araştırma altyapıları, Ar-Ge merkezleri ve sanayi kuruluşlarında İşyeri Eğitimi yapan öğrencilere destekleme amaçlı İşyeri eğitimi sonrasında Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından ücret verilecektir. (İşyeri Eğitimi Ücretleri ile İlgili YÖK Usul ve Esasları ekte yer almaktadır.)
  Ancak salgına bağlı olarak Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı karar vereceğinden ücretlerin ödenmesi konusunda herhangi bir garanti yoktur.

  Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında (TÜBİTAK hariç, tüm devlet üniversitesi hastaneleri, devlet üniversiteleri bölüm ve araştırma laboratuvarları, devlet hastaneleri, kamu laboratuvarları vb.) işyeri eğitimi yapan öğrenciler destekten yararlanamaz.

 10. İşyeri Eğitimi sonrasında bölüm web sayfalarında ilan edilecek tarihlerde Değerlendirme Formu (kapalı zarf içinde, imzalı kaşeli), İşyeri Eğitimi Defteri (imzalı, kaşeli) teslimi ve mülakat yapılacaktır. Defterler Bölüm Web Sayfaları’nda yer alan formata göre düzenlenecek olup spiralli cilt şeklinde teslim edilecektir.

 

İŞYERİ EĞİTİMİ TAKVİMİ

 

İşyeri Eğitimi Formlarının Son Teslim Tarihi:
(Protokol, Ek-1 Tercih Formu, Ek-3 Sözleşme Formu, İşyeri Eğitimi Talep Beyanı ve Taahhütname,
Firma-Kurum İşyeri Uygunluk Beyanıimzalı ve kaşeli olarakBölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu’na
elden teslim edilecektir.)

01.02.2022 saat 17:00'a kadar

İşyeri Eğitimi Tercih İşlemleri:
(Pusula Bilgi Sistemi üzerinden)

07-08.02.2022

İşyeri Eğitimi Yerleştirme Duyurusu Tarihi:

(Bölüm Web Sayfasında)

10.02.2022

İşyeri Eğitimi Ders Kaydı:

(Ders kayıt/ekle sil sayfasından İşyeri Eğitimi Dersi seçilecektir)

14.02.2022

İşyeri Eğitimine Başlama Tarihi:

21.02.2022

İşyeri Eğitiminin Bitiş Tarihi:

03.06.2022

Değerlendirme Formu, Defter Teslimi ve Mülakat:

Bölüm Web Sayfaları’nda ilan edilecek yer ve tarihte

Toplam İşyeri Eğitimi Süresi:

70 iş günü (14 hafta)

 

EKLER

1. İşyeri Eğitimi Protokolü

2. İşyeri Eğitimi Ekleri (Formların elektronik ortamda doldurulması zorunludur. Elle doldurulan formlar kabul edilmeyecektir.)

3. İşyeri Eğitimi Yönergesi

4. İşyeri Eğitimi İş Akış Şeması

5. İşyeri Eğitimi Ücretleri ile İlgili YÖK Usul ve Esasları

6. İşyeri Eğitimi Talep Beyanı ve Taahhütname

7. Firma-Kurum İşyeri Uygunluk Beyanı