İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM

Teknolojisi Fakültesi mühendislik programlarında okuyan öğrenciler, toplam 8 yarıyıllık eğitim-öğretim süresinin 7 yarıyılını fakültede, 1 yarıyılını ise zorunlu olarak İşletmede Mesleki Eğitim adı altında uygulama becerilerini güçlendirmek için endüstri sektöründe tamamlarlar.

İşletmede Mesleki Eğitim'in amacı; öğrencinin alanı ile ilgili kurum ve kuruluşları yakından tanımasına, bu kurum ve kuruluşlardaki hiyerarşik yapıyı, sorumlulukları, ilişkileri, işyeri disiplinini öğrenmesine, eğitim-öğretim sürecinde kazandığı bilgi ve becerileri pekiştirmesine, yeni bilgi ve beceriler elde etmesine, çalışma ortamındaki diğer personeller ile uyum içerisinde çalışma kabiliyetini geliştirmesine, sektördeki yeni teknolojik ürün ve imkanları öğrenerek kullanabilmesine olanak tanımaktır.

İşletmede Mesleki Eğitim Takvimi, Başvuru Adımları ve Ekleri dönem başlarında Fakülte ve Bölüm web sayfalarında ilan edilmektedir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pamukkale Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi"nin kabulüne ilişkin 25.07.2022 tarihli ve 13/23 sayılı Üniversitemiz Senatosu’nun Kararı ile Pamukkale Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi aşağıdaki şekliyle kabul edilmiş ve Üniversitemiz Senatosu tarafından; 29/12/2014 tarihli ve 16/1 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İşyeri Eğitimi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Karar uyarınca, Fakültemiz öğrencileri 2022-2023 Güz Yarıyılı’ndan itibaren İME 400 kodlu İşletmede Mesleki Eğitim dersini seçeceklerdir ve başvurularda duyuru tarihi (17.08.2022)  itibariyle aşağıda verilen başvuru evraklarını kullanacaklardır.

Öğrencilerimize önemle duyurulur.

 

2023-2024 BAHAR YARIYILI

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM DUYURUSU

2023-2024 Bahar Yarıyılında İşletmede Mesleki Eğitim dersini alacak öğrenciler için başvuru adımları ve takvim aşağıda belirtilmiştir.

Tercih işlemleri sadece belirtilen tarih aralığında yapılacak olup, öğrencilerimizin zamanında işlemlerini gerçekleştirmesi ve İşletmede Mesleki Eğitim formlarını son teslim tarihinden önce imzalı ve kaşeli olarak Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu'na elden teslim etmesi gereklidir.

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM BAŞVURU ADIMLARI

 1. Ek-1 İşletme Uygunluk FormuEk-2 TaahütnameMüstahaklık Belgesi, ve 3 kopya halinde Ek-3 Sözleşme formları gerekli yerleri İşyerine onaylatılarak Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu'na imzalı ve kaşeli olarak elden teslim edilecektir.
  • Not: Bölüm ilgili işyeri ile önceden devamlı protokol imzaladıysa Ek-1 İşletme Uygunluk Formu’na gerek yoktur.
  • Not: Müstahaklık Belgesi e-Devlet Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (SPAS) üzerinden oluşturulacaktır.
  • Not: Ek-3 Sözleşme Formu'nun 3 kopya halinde bilgisayar ortamında doldurulması zorunludur. Formlar ıslak imzalı ve kaşeli olacaktır.
 2. Pusula Bilgi Sistemi üzerinden IBAN ve iletişim bilgileri güncellenecektir.
  • Pusula > Öğrenci Bilgi Sistemi > Öğrenci İşlemler > Banka IBAN Giriş sayfası
  • Pusula > Öğrenci Bilgi Sistemi > Öğrenci İşlemler > İletişim Bilgilerim sayfası
 3. Pusula Bilgi Sistemi üzerinden ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ > İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM (İŞYERİ EĞİTİMİ) İŞLEMLERİ adımlarını takip ederek  İşletmede Mesleki Eğitim tercihleri yapılacaktır.
 4. İşletmede Mesleki Eğitim yerleştirme sonucu Pusula Bilgi Sistemi üzerinden takip edilecektir.
 5. Ders kayıt haftasında Pusula Bilgi Sistemi üzerinden İME 400 kodlu İşletmede Mesleki Eğitim dersi seçilecektir.
 6. Sigortalı işe giriş belgesi İşletmede Mesleki Eğitim başlamadan bir gün öncesinden itibaren öğrencilerin kendilerine ait E-Devlet sayfasından alınabilecektir.
 7. İşletmede Mesleki Eğitim sonrasında bölüm web sayfalarında ilan edilecek tarihlerde Değerlendirme Formu (kapalı zarf içinde, imzalı kaşeli), İşletmede Mesleki Eğitim Defteri (imzalı, kaşeli) teslimi ve mülakat yapılacaktır. Defterler Bölüm Web Sayfaları’nda yer alan formata göre düzenlenecek olup spiralli cilt şeklinde teslim edilecektir.

 

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM TAKVİMİ

İşletmede Mesleki Eğitim Formlarının Son Teslim Tarihi:
(Ek-1 İşletme Uygunluk Formu, Ek-2 Taahhütname, Ek-3 Sözleşme
 imzalı ve kaşeli olarak Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu’na elden teslim edilecektir.)

30.01.2024 saat 17:00’a kadar

İşletmede Mesleki Eğitim Tercih İşlemleri:
(Pusula Bilgi Sistemi üzerinden)

02-06.02.2024

İşletmede Mesleki Eğitim Başlama Tarihi:

19.02.2024

İşletmede Mesleki Eğitim Bitiş Tarihi:

31.05.2024

Değerlendirme Formu, Defter Teslimi ve Mülakat:

Bölüm Web Sayfaları’nda ilan edilecek yer ve tarihte

Toplam İşletmede Mesleki Eğitim Süresi:

70 iş günü(14 hafta)

EKLER

 1. Ek-1 İşletme Uygunluk Formu
 2. Ek-2 Taahütname
 3. Ek-3 Sözleşme (3 Kopya olacak)
 4. Ek-4 Değerlendirme Formu
 5. İşletmede Mesleki Eğitim Dosyası
 6. Yurt, firma/kurum vb. talep etmesi halinde kullanılabilecek Zorunlu İşletmede Mesleki Eğitim Kabul Belgesi (Bu belge talep edilmediyse çıktı almanıza gerek yoktur.)
 7. Pamukkale Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi (25.07.2022)
 8. İşletmede Mesleki Eğitim Ücretleri ile İlgili Duyuru