İDARİ PERSONEL

Adı Soyadı

Tel. No.
(0258 296 ….)

Görevi

ÖZLEM KIRDÖK

4103

Dekan Sekreteri, Personel-Yazı İşleri

DİLEK ARMAN

4162

Dekan Sekreteri, Metalurji ve Malzeme Müh. Bölüm Sekreteri

Yasemin NERGİZ

4128

Biyomedikal Müh., Mekatonik Müh. Bölüm Sekreteri

Asiye ANKAYA

4165

Döner Sermaye İşlemleri

NEZAHAT ŞENTUNA

4153

Otomotiv Müh. - Makine Müh. Bölüm Sekreteri

OSMAN HAN ARSLAN

4121

Öğrenci İşleri

Sadık BİLGEN

4120

Öğrenci İşleri

NAZİF MEMİŞ

4166

Staj-Sigorta İşlemleri

MUHAMMET KORUKÇU

4164

Şube Müdürü

NAHİDE GÜÇLÜ

4122

Birim Evrak Sorumlusu

ÇİĞDEM ÇOLAK

4169

Taşınır Kayıt Kontrol İşl.

MERYEM ÇAVUŞ

4117

Maaş İşlemleri

LEYLA AKŞİT

4136

Çay Ocağı

Müberra KAYAN

ZEYNEP GÜNGÖR

CANAN ÇAKAR

OKTAY KARAKURT

AHMET HAKAN DEMİRBİLEK