Öğr. Gör. Ayten DEMİREL

 Müdür Yardımcısı

Tel. 0 258 613 1100 / 125

       ademirel@pau.edu.tr          

                               

                                  Doç. Dr. Aykut GÜNLÜ

                                      Müdür Yardımcısı

                               Tel. 0 258 613 1100 / 126

                                       agunlu@pau.edu.tr

   

Menü