TAVAS MESLEK YÜKSEKOKULU

KOMİSYONLAR, KURULLAR VE KOMİTELER

 

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Selim PARLAZ

Başkan

Prof. Dr. İrfan ERTUĞRUL

Üye

Prof. Dr. Mustafa Tamer AYVAZ

Üye

Doç. Dr. Ali KAYA

Üye

Öğr. Gör. Kerim KONUKMAN

Üye

Öğr. Gör. Ayten DEMİREL

Üye

Yük. Sek. Hüseyin ÖNÜR

Raportör

 

Yüksekokul Kurulu

Doç. Dr. Selim PARLAZ

Başkan

Öğr. Gör. Kerim KONUKMAN

Üye

Öğr. Gör. Ayten DEMİREL

Üye

Öğr. Gör. Dr. Aykut GÜNLÜ

Üye

Öğr. Gör. Gürol UNCU

Üye

Öğr. Gör. Sinem TÜRK ASLAN

Üye

Öğr. Gör. Betül PAK

Üye

Yük. Sek. Hüseyin ÖNÜR

Raportör

 

Yüksekokul Bölüm Başkanları

Öğr. Gör. Sinem TÜRK ASLAN

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

Öğr. Gör. Gürol UNCU

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Öğr. Gör. Betül PAK

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Öğr. Gör. Dr. Aykut GÜNLÜ

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Öğr. Gör. Ayten DEMİREL

Pazarlama ve Reklamcılık

 

Yüksekokul Program Başkanları

Öğr. Gör. Dr. Yasemin BAYĞU

İş Sağlığı ve Güvenliği

Öğr. Gör. Erinç ERGENEKON

Çocuk Gelişimi

Öğr. Gör. Figen YÜCE

Aşçılık

Öğr. Gör. Rüveyda BAĞBOZAN

Organik Tarım

Öğr. Gör. Betül PAK

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

 

Eğitim Komisyonu

Öğr. Gör. Dr. Yasemin BAYĞU

Komisyon Başkanı

Öğr. Gör. Sinem TÜRK ASLAN

Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Dr. Aykut GÜNLÜ

Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Dr. N. Nur BOZBEYOĞLU KART

Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Gürol UNCU

Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Ayten DEMİREL

Komisyon Üyesi

 

Yüksekokul Müfredat Komisyonu

Öğr. Gör. Sinem TÜRK ASLAN

Komisyon Başkanı

Öğr. Gör. Dr. Aykut GÜNLÜ

Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Dr. N. Nur BOZBEYOĞLU KART

Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Gürol UNCU

Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Ayten DEMİREL

Komisyon Üyesi

 

Ders Programı Hazırlama -Sınav Programı Hazırlama Kurulu

Öğr. Gör. Dr. Aykut GÜNLÜ

Kurul Başkanı

Öğr. Gör. Gürol UNCU

Kurul Üyesi

Öğr. Gör. Figen YÜCE

Kurul Üyesi

Öğr. Gör. Çağrı ÇAĞIRGAN

Kurul Üyesi

Öğr. Gör. Dr.Rüveyda BAĞBOZAN

Kurul Üyesi

 

Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Öğr. Gör. Betül PAK

Başkan

Öğr. Gör. Figen YÜCE

Üye

Öğr. Gör. Dr. Yasemin BAYĞU

Üye

Öğr. Gör. Erinç ERGENEKON

Üye

Öğr. Gör. Rüveyda BAĞBOZAN

Üye

 

Tavas MYO Burs ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Komisyonu

Öğr. Gör. Dr. Levent KIRCA

Komisyon Başkanı

Öğr. Gör. Gürol UNCU

Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Dr. Aykut GÜNLÜ

Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Sinem TÜRK ASLAN

Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Ayten DEMİREL

Komisyon Üyesi

 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü (Erasmus - Mevlana)

Öğr. Gör. Dr. Fikret SARI

Koordinatör

Öğr. Gör. Nusret Ercan ŞENLİKÇİ

Koordinatör Yardımcısı

Öğr. Gör. Rüveyda BAĞBOZAN

Koordinatör Yardımcısı

 

Farabi Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Dr. Fikret SARI

Koordinatör

Öğr. Gör. Nusret Ercan ŞENLİKÇİ

Koordinatör Yardımcısı

Öğr. Gör. Rüveyda BAĞBOZAN

Koordinatör Yardımcısı

 

Bologna Kurulu

Öğr. Gör. Dr. Fikret SARI

Koordinatör

Öğr. Gör. Nusret Ercan ŞENLİKÇİ

Koordinatör Yardımcısı

Öğr. Gör. Rüveyda BAĞBOZAN

Koordinatör Yardımcısı

 

Yüksekokul Staj Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Kerim KONUKMAN

Yüksekokul Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. Kerim KONUKMAN

İş Sağlığı ve Güvenliği Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Aykut GÜNLÜ

Çocuk Gelişimi Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. Nusret Ercan ŞENLİKCİ

Aşçılık Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. N. Nur BOZBEYOĞLU KART

Organik Tarım Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. Rüveyda BAĞBOZAN

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Staj Koordinatörü

Bilg. İşl. Ahmet BURSALI

Koordinatör

Engelli Öğrenci Kurulu

Öğr. Gör. Dr. Aykut GÜNLÜ

Kurul Başkanı

Öğr. Gör. Dr. Levent KIRCA

Kurul Üyesi

Öğr. Gör. Sinem TÜRK ASLAN

Kurul Üyesi

Öğr. Gör. Gürol UNCU

Kurul Üyesi

 

Yüksekokul Oryantasyon Kurulu

Öğr. Gör. Ayten DEMİREL

Kurul Başkanı

Öğr. Gör. Gökhan ERBİLGİN

Kurul Üyesi

Öğr. Gör. Dr. Aykut GÜNLÜ

Kurul Üyesi

Öğr. Gör. Sinem TÜRK ASLAN

Kurul Üyesi

Öğr. Gör. Gürol UNCU

Kurul Üyesi

Öğr. Gör. Dr. N. Nur BOZBEYOĞLU KART

Kurul Üyesi

 

Yüksekokul Mezuniyet Kurulu

Öğr. Gör. Ayten DEMİREL

Kurul Başkanı

Öğr. Gör. Gökhan ERBİLGİN

Kurul Üyesi

Öğr. Gör. Dr. Aykut GÜNLÜ

Kurul Üyesi

Öğr. Gör. Sinem TÜRK ASLAN

Kurul Üyesi

Öğr. Gör. Dr. N. Nur BOZBEYOĞLU KART

Kurul Üyesi

Öğr. Gör. Gürol UNCU

Kurul Üyesi

 

Ortak Zorunlu Dersler (OZD) Sınav Komisyonu-Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Yasemin BAYĞU

Birim OZD Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Aykut GÜNLÜ

Kurul Üyesi

Öğr. Gör. Ayten DEMİREL

Kurul Üyesi

 

Akademik Değerlendirme Kurulu (ADEK)

Öğr. Gör. Dr. Fikret SARI

Kurul Başkanı

Öğr. Gör. Dr. Yasemin BAYĞU

Kurul Üyesi

Öğr. Gör. Kerim KONUKMAN

Kurul Üyesi

 

Faaliyet Veri Giriş Komisyonu (Pusula)

Öğr. Gör. Kerim KONUKMAN

Başkan

Öğr. Gör. Dr. Aykut GÜNLÜ

Üye

Öğr. Gör. Sinem TÜRK ASLAN

Üye

Öğr. Gör. Çağrı ÇAĞIRGAN

Üye

 

Yüksekokul Birim Kalite Komitesi

Öğr. Gör. Kerim KONUKMAN

Kaliteden Sorumlu Müdür Yardımcısı

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Erinç ERGENEKON

Birim Kalite Koordinatörü

Öğr. Gör. Ayten DEMİREL

Komite Üyesi (Eğitim Sorumlusu)

Öğr. Gör. Sinem TÜRK ASLAN

Komite Üyesi (Eğitim Sorumlusu)

Öğr. Gör. Dr. N. Nur BOZBEYOĞLU KART

Komite Üyesi

Bilg. İşl. Fatih HIRA

Komite Üyesi

Yüksekokul Sek. Hüseyin ÖNÜR

Komite Üyesi (Eğitim Sorumlusu)

Öğrenci Temsilcisi Gülfidan KÜMET

Komite Üyesi

 

Birim Program Değerlendirme Komitesi

Öğr. Gör. Kerim KONUKMAN

Başkan

Öğr. Gör. Gürol UNCU

Üye

Öğr. Gör. Sinem Türk ASLAN

Üye

Öğr. Gör. Dr. Aykut GÜNLÜ

Üye

Öğr. Gör. Dr. N. Nur BOZBEYOĞLU KART

Üye

Yüksekokul Sek. Hüseyin ÖNÜR

Üye

Bilg. İşl. Fatih HIRA

Üye (Öğrenci işleri sor.)

Gülfidan KÜMET

Üye (Öğrenci Tem.)

 

Organik Tarım Programı – Program Öz Değerlendirme Komisyonu

Öğr. Gör. Dr. Levent KIRCA

Başkan

Öğr. Gör. Dr. Fikret SARI

Üye

Öğr. Gör. Rüveyda BAĞBOZAN

Üye

Öğr. Gör. Çağrı ÇAĞIRGAN

Üye

 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı – Program Öz Değerlendirme Komisyonu

Öğr. Gör. Dr. Levent KIRCA

Başkan

Öğr. Gör. Dr. Naime Nur BOZBEYOĞLU KART

Üye

Öğr. Gör. Betül PAK

Üye

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı – Program Öz Değerlendirme Komisyonu

Öğr. Gör. Gürol UNCU

Başkan

Öğr. Gör. Dr. Yasemin BAYĞU

Üye

Öğr. Gör. Kerim KONUKMAN

Üye

 

Aşçılık Programı – Program Öz Değerlendirme Komisyonu

Öğr. Gör. Sinem TÜRK ASLAN

Başkan

Öğr. Gör. Figen YÜCE

Üye

Öğr. Gör. Nusret Ercan ŞENLİKCİ

Üye

 

Çocuk Gelişimi Programı – Program Öz Değerlendirme Komisyonu

Öğr. Gör. Dr. Aykut GÜNLÜ

Başkan

Öğr. Gör. Erinç ERGENEKON

Üye

Öğr. Gör. Dr. Aysun GÜNDOĞAN

Üye

 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü – Bölüm Danışma Kurulu

Öğr. Gör. Dr. Levent KIRCA

Başkan

Öğr. Gör. Dr. Fikret SARI

Üye

Öğr. Gör. Rüveyda BAĞBOZAN

Üye

Öğr. Gör. Çağrı ÇAĞIRGAN

Üye

Öğr. Gör. Dr. Naime Nur BOZBEYOĞLU KART

Üye

Öğr. Gör. Betül PAK

Üye

Halil NAS (Tavas İlçe Tarım ve Orman Müdürü)

Üye

Süleyman TOZLUKOĞLU (Tavas Ziraat Odası Başkanı)

Üye

Mustafa SANGUR (Öğrenci Temsilcisi)

Üye

 

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü – Bölüm Danışma Kurulu

Öğr. Gör. Gürol UNCU

Başkan

Öğr. Gör. Dr. Yasemin BAYĞU

Üye

Öğr. Gör. Kerim KONUKMAN

Üye

Metin KOCABATMAZ (Makine Mühendisi)

Üye

Erhan ASLAN (Denizli Sanayi Odası)

Üye

Salih KART (Denge OSGB)

Üye

Akif DUMAN (Makine Mühendisi)

Üye

Mehmet Can NEHRİ (DİSGDER)

Üye

Gülsu ÇARLIK (Mezun Öğrenci)

Üye

Salih KURT (Denizli Büyükşehir Belediyesi)

Üye

 

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü – Bölüm Danışma Kurulu

Öğr. Gör. Sinem TÜRK ASLAN

Başkan

Öğr. Gör. Figen YÜCE

Üye

Öğr. Gör. Nusret Ercan ŞENLİKCİ

Üye

Turgut ÇETİN (Denizli Profesyonel Aşçılar Der. Başk.)

Üye

Nahide ERKAN (Denizli Butik Pastacılar ve Girişimci Kadınlar Der. Başk.)

Üye

Emin ELMALLI (Tavas Esnaf Odası Başkanı)

Üye

Sefa ÇANAKTEPE (Mezun Öğrenci)

Üye

Cennet KILINÇ (Öğrenci Temsilcisi)

Üye

 

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü – Bölüm Danışma Kurulu

Öğr. Gör. Dr. Aykut GÜNLÜ

Başkan

Öğr. Gör. Erinç ERGENEKON

Üye

Öğr. Gör. Dr. Aysun GÜNDOĞAN

Üye

Ümit TAHANCALI (Tavas Mehmet Poran Anaokulu Müdürü)

Üye

Melike ALTUNTAŞ (Öğrenci)

Üye

 

Tavas MYO Stratejik Planlama Kurulu

Öğr. Gör. Dr. Fikret SARI

Kurul Başkanı

Öğr. Gör. Ayten DEMİREL

Kurul Üyesi

Öğr. Gör. Rüveyda BAĞBOZAN

Kurul Üyesi

Öğr.Gör. Gökhan ERBİLGİN

Kurul Üyesi

Yüksekokul Sekreteri Hüseyin ÖNÜR

Raportör

 

Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu

Öğr. Gör. Dr. Yasemin BAYĞU

Komisyon Başkanı

Bilg. İşl. Fatih HIRA

Komisyon Üyesi

Mustafa Taner

Komisyon Üyesi

 

Satın Alma Komisyonu

Öğr. Gör. Kerim KONUKMAN

Komisyon Başkanı

Yük. Sek. Hüseyin ÖNÜR

Komisyon Üyesi

Bilg. İşl. Ahmet BURSALI

Komisyon Üyesi

 

Pandemi Komisyonu

Öğr. Gör. Dr. Naime Nur BOZBEYOĞLU KART

Komisyon Başkanı

Öğr. Gör. Rüveyda BAĞBOZAN

Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Ayten DEMİREL

Komisyon Üyesi

 

Yemek Muayene Komisyonu

Öğr. Gör. Figen YÜCE

Kontrolör

Öğr. Gör. Sinem TÜRK ASLAN

Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Nusret ERCAN ŞENLİKÇİ

Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Dr. Selin ENGÜR ÖZTÜRK

Komisyon Üyesi (Yedek)

 

Öğrenci Destek Komisyonu

Öğr. Gör. Kerim KONUKMAN

Komisyon Başkanı

Öğr. Gör. Dr. Aykut GÜNLÜ

Komisyon Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Tuncay ORAL

Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Dr. Fikret SARI

Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Nusret ERCAN ŞENLİKÇİ

Komisyon Üyesi

Hüseyin ÖNÜR

Komisyon Üyesi

Fatih HIRA

Komisyon Üyesi

Gülfidan KÜMET

Komisyon Üyesi

 

Menü