Yüksekokulumuz Hakkında Genel Bilgi

Eğitim-öğretim için mevcut bilgisayar ekipmanlarının dökümü ve bunların hangi amaçlarla kullanıldığı.

Okulumuzda 62 tane masaüstü bilgisayarı bulunmaktadır. Bunların 18 tanesi öğretim görevlilerine, 4 tanesi memurlara, 1 tanesi kütüphaneye, 9 tanesi dersliklere, 30 tanesi öğrenci bilgisayar laboratuvarına aittir. 5 tane dizüstü bilgisayar ders kapsamında sınıflarda kullanılmaktadır. Ayrıca 5 tane yazıcı, 2 fotokopi makinesi, 6 adet taşınabilir 9 adet sabit olmak üzere 15 projeksiyon cihazı, 1 optik okuyucu ve sunum perdesi mevcuttur. Dersliklerin tümünde sabit 1 çift hoparlör bulunmaktadır.

Mevcut Öğrenci Alan Programlar

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı, Organik Tarım Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı normal ve ikinci öğretim, Aşçılık Programı normal ve ikinci öğretim, Çocuk Gelişimi Programı normal ve ikinci öğretim olmak üzere mevcut öğrenci alan toplam 5 program vardır.

Halkla ilişkiler ve Tanıtım, Dış Ticaret, Geleneksel El Sanatları ve Çağrı Merkezi Hizmetleri programları açık olup öğretim elamanı ve öğrencisi bulunmamaktadır.

Mevcut Laboratuvar ve Uygulama Alanları

Okulumuzda toplam 48 m2’den oluşan 2 adet Bitkisel ve Hayvansal Üretim öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarların öğrenci kapasitesi; 25 kişi ile teorik ders işlenebilen, 15 kişinin aynı anda çalışma yapabileceği kapasiteye sahiptir.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Laboratuvarda bulunan cihazlar; Analitik Terazi, Azot Protein Tayin Cihazı, Yağ Tayin Cihazı, Nem Tayin Cihazı, Mirobiyolojik Emniyet Kabini, Spektrofotometre, Mikroskop Görüntü Trans Sistemi, Ph Metre, Derin Dondurucu, Erime Noktası Tayin Cihazı, İletkenlik Ölçer, Etüv, Su Yumuşatma Cihazı, Otoklav, Masa Üstü Santrüfüj, Destile Su Cihazı, Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcılar, Balon Isıtıcı, Su Banyoları, Kül Fırını, Laboratuvar Tipi Derin Dondurucu, Refraktometre, Binoküler Mikroskop, Trinoküler Mikroskop

Ayrıca 120 m2’lik, içinde 8 ünite (ocak, fırın, davlumbaz ve dolapları entegreli), 3 depo, 2 soyunma odası bulunan aşçılık laboratuvarı bulunmaktadır.

Tavas MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümüne ait yaklaşık 24.000 m2’lik uygulama alanı bulunmaktadır. Pamukkale Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü aracılığıyla yürütülen 300.000 TL bütçeli altyapı projesi ile uygulama alanına toplamda 1200 m2’lik 2’li Modern Gotik Sera yapılmıştır. Seralardan biri fide fidan üretim serası diğeri ise topraksız tarım serasıdır. Seramız tam otomasyonlu olup meteoroloji istasyonuna sahiptir. Bunların dışında uygulama alanına ekilecek ve dikilecek olan tıbbi ve aromatik bitkiler, meyveler, sebzeler ile biyolojik, kültürel ve kimyasal ilaç uygulamaları yaparak bölüm öğrencileri beceri ve deneyim kazanmakta, iyi tarım uygulamalarını yerinde ve uygulamalı olarak görebilecektir.

Yerleşke Alanı, Mevcut Sınıf Donanımları ve Öğrenci Kapasiteleri

13026 m2 açık alan, 6.000 m2 kapalı alandan oluşmaktadır. Yerleşke içerisinde A – B – C Blokları yer almaktadır. A Blok içerisinde konferans salonu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Laboratuvarı, Aşçılık Laboratuvarı, Yemekhane ve Kafeterya yer almaktadır. B Blok içerisinde Derslikler, İdareci, Memur ve Öğretim Elamanı Odaları, Kütüphane ve Bilgisayar Laboratuvarı yer almaktadır. C Blok ise, inşaat halindedir. Ayrıca bina girişlerinde engelli öğrenciler için engelli rampası bulunmaktadır. 

Zemin kat; 67.00 m2’lik 4 adet, 48.00 m2’lik 4 adet ve 98.00 m2’lik 1 adet olmak üzere toplam 9 adet derslik bulunmaktadır. Derslikler de kontenjan 40-60 kişilik olup tüm sınıflarda projeksiyon cihazı, hoparlör, sunum perdesi ve masaüstü bilgisayar mevcuttur.

Birinci kat; 67.00 m2’lik 4 adet, 48.00 m2’lik 4 adet ve 98.00 m2’lik 1 adet olmak üzere toplam 8 adet derslik vardır. Derslikler de kontenjan 40-60 kişilik olup tüm sınıflarda projeksiyon cihazı, hoparlör, sunum perdesi ve masaüstü bilgisayar mevcuttur.

Programın yürütülebilmesi için; teorik dersler sınıflarda, uygulamalı dersler öğrenci laboratuvarları ve 24.000 m2’lik Bitkisel ve Hayvansal Üretim Uygulama alanında yapılmaktadır.

Sosyal Olanaklar

Mevcut olan ve gelecek öğrencilerimiz için okulumuzda; gösteri, tiyatro, seminer, toplantı, cep sineması vs. etkinlikler yapılabilen 300 kişilik kongre ve kültür merkezi; 2 adet masatenisi ve 100 kişi kapasiteli kafeterya, öğrenci yemekhanesi ve açık spor alanları gibi sosyal imkânlar bulunmaktadır.

Menü