İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ KOMİSYONLARI

AKADEMİK BİRİM KOMİSYONU

ADI SOYADI

BÖLÜMÜ

GÖREVİ

Öğr. Gör. Kerim KONUKMAN

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Koordinatör

Öğr. Gör. Gürol UNCU

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Üye

Ahmet BURSALI

İdari ve Mali İşler

Üye

AKADEMİK ALT BİRİM KOMİSYONU

ADI SOYADI

PROGRAMI

GÖREVİ

Öğr. Gör. Gürol UNCU

İş Sağlığı ve Güvenliği

Koordinatör

Öğr. Gör. Dr. Yasemin BAYĞU YILDIZ

İş Sağlığı ve Güvenliği

Üye

Öğr. Gör. Kerim KONUKMAN

İş Sağlığı ve Güvenliği

Üye

 

 

 


Menü