Vizyon ve Misyon

                       

 

VİZYONUMUZ

 

       Eğitim-öğretim sürecinde mesleki bilgi ve beceri kazandıran, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, sürekli iyileşme ve gelişme hedefi olan bir eğitim kurumu olmaktır.

 

MİSYONUMUZ

 

      Bilimsel yaklaşımlar ve toplumun değişen gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede; eğitim, uygulama, araştırma, yönetim ve liderlik rollerini etkin şekilde kullanabilen meslek üyeleri yetiştirmektir.