Vizyon ve Misyon

VİZYONUMUZ    

    Eğitim-öğretim sürecinde kazanılan bilgi ve becerilerini kullanabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, sürekli iyileşme ve gelişme hedefi olan bir eğitim kurumu olmaktır.


MİSYONUMUZ      

    Bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede; eğitim, uygulama, araştırma, yönetim ve liderlik rollerini etkin şekilde kullanabilen meslek üyeleri yetiştirmektir.