Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Sosyal Hizmet Bölümü açılması konusundaki teklifi 21.11.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görülmüştür.