HEMŞİRELİKLE İLGİLİ ULUSAL KURULUŞLAR

 

DERNEK ADI

WEB SAYFASI

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

https://www.thder.org.tr/

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM DERNEĞİ

http://www.hemed.org.tr/

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ

http://hemarge.org.tr/

ÖĞRENCİ HEMŞİRELER DERNEĞİ

https://ohder.org.tr/

ACİL HEMŞİRELERİ DERNEĞİ

http://ahemder.org/

ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ

http://www.cchd.org.tr/

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ

http://www.cohemder.org.tr/

DİYABET HEMŞİRELEĞİ DERNEĞİ

http://www.tdhd.org/

ENDOSKOPİK CERRAHİ VE LAPAROSKOPİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ

http://endohem.org.tr/

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERNEĞİ

http://www.hemarge.org.tr

İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ

 

Facebook: https://www.facebook.com/inferder

Instagram: @infertilitynursingassociation

İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ

http://www.ishemder.org.tr

KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ

http://kadinsagligihemsireligidernegi.com/

KALP DAMAR CERRAHİSİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ

http://www.kdchd.org.tr

KEMİK İLİĞİ NAKLİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ

www.kithemsireleri.com

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ

http://www.norosirurjihemsireleri.org.tr/

ONKOLOJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ

www.onkohem.org.tr

PSİKİYATRİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ

http://www.phdernegi.org

TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELERİ DERNEĞİ

http://www.tcahd.org/

TÜRK NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİ DERNEĞİ

http://www.ndthd.org.tr/

TÜRK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİ DERNEĞİ

http://www.tybhd.org.tr/

ÜREME SAĞLIĞI VE İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ

www.tupbebekhemder.org

ÜROLOJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ

http://www.uroturk.org.tr/urolojihemsireligi/

YARA, OSTOMİ, İNKONTİNANS HEMŞİRELERİ DERNEĞİ

http://www.yoihd.org.tr/

 

HEMŞİRELİKLE İLGİLİ ULUSLARARASI KURULUŞLAR

 

DERNEK ADI

WEB SAYFASI

International Council of Nurses (Uluslararası Hemşireler Konseyi)

https://www.icn.ch/

North American Nursing Diagnosis Association (Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği)

https://nanda.org/