Abdurrahman YILMAZ                            Soner ÖZER                          Sevil GÜNGÖR               Kübra TÜRKECAN

(0258) 2964369                                     (0258) 2964369                        (0258) 2964369                (0258) 2964369

abdyilmaz@pau.edu.tr                     sonero@pau.edu.tr                skovan@pau.edu.tr        kturkecan@pau.edu.tr