SBF Mesleki Uygulama Yönergesi

SBF ve PAÜ Hastaneleri İnternlik Uygulama Protokolü

SBF İnternlik Uygulama Yönergesi

 

31-08-2023 tarih ve E.411951 sayılı senato kararı ile güncellenmiştir.