PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (DENİZLİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU)

Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Bakanlar Kurulun Kararı ile kurulan 79 Sağlık Yüksekokuldan biridir.

Yüksekokulumuz 1997-1998 öğretim yılında hemşirelik bölümüne 27 öğrenci alarak Sağlık Bakanlığına bağlı Denizli Sağlık Meslek Lisesi binasında eğitime başlamıştır. İlk mezunlarını 2000-2001 eğitim- öğretim yılında vermiştir. Çivril Kadir Kameroğlu Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu bölümü 17.12.2004 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla Denizli Sağlık Yüksekokulu bünyesine alınmıştır. 2005-2006 yılına kadar hemşirelik ve sağlık memurluğu bölümü olarak devam etmiştir. 02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hemşirelik Kanunu ile birlikte sağlık memurluğu bölümü kapatılmış ve 2007-2008 öğretim yılından itibaren hemşirelik bölümüne erkek öğrenciler de alınmaya başlanmıştır. Denizli Sağlık Yüksekokulu 23.01.2007 tarihinden itibaren Pamukkale Üniversitesi Kongre-Kültür Merkezine taşınarak eğitim faaliyetlerini burada sürdürmüştür. TS-EN ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemleri gerekliliklerinin tüm hizmet ve faaliyetlerini benimseyerek, şartlarını uyguladıktan sonra Aralık 2012’de belge almaya hak kazanmış, 2015 yılına kadar belgenin geçerliliği devam etmiştir. Denizli Sağlık Yüksekokulu 29.01.2015 tarihinden itibaren Kınıklı Kampüsü girişinde yapılan yeni binasına taşınmıştır. Yüksekokul 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılmış ve Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

Fakültemiz halen Hemşirelik bölümü olarak tek bölümde,  Sağlık Bilimleri Fakültesi binasında eğitim öğretime devam etmektedir. Hemşirelik bölümünde, Hemşirelik Esasları AD, İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Halk Sağlığı Hemşireliği AD, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD olmak üzere toplam 7 AD vardır.

Öğrenci derslik ve amfilerinde bilgisayar, projeksiyon ve ses cihazı bulunmaktadır. Ayrıca hemşirelik bölümünde; mesleki becerilerin geliştirilebileceği bir mesleksel beceri laboratuvarı bulunmaktadır. Öğrencilere mesleksel becerilerin öğretilmesinde, güncel teknolojik araçları kullanarak, uygun yöntemlerle bakım verilmesini öğretmek hedeflenmektedir. Bu amaçla kurulmuş olan mesleksel beceri laboratuvarı öğrencilerin; sistematik, yetenekleri ve derecelerine uygun, güvenli ve etkin eğitim stratejileri ile eğitim almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Laboratuvarlarda öğrencilerin öğretim elemanı gözetiminde uygulama yapabileceği eğitim maketleri, simülatörler ve bunlara ilişkin araç-gereçler bulunmaktadır.

Fakültemizde Farabi Değişim Programı ve Erasmus + değişim programı aktiftir. Fakültemiz öğrencileri güz ve bahar yarıyıllarında yer alan dönem içi mesleki uygulamalarını, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kamu ve Özel kurum ve kuruluşlarda öğretim elemanları ile birlikte yürütmektedirler. Fakültemizde 2 (iki) Profesör, 5 (beş) Doçent, 10 (on) Dr. Öğr. Üyesi, 4 (dört) Öğr. Gör. Dr., 1 (bir) Araş. Gör. Dr. , 15 (onbeş) idari personel, 1 (bir) daimi işçi, 1 (bir) sürekli işçi görev yapmaktadır. Fakültemizde, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir.

Mezunlarımız çeşitli sağlık kurumlarında hemşire ya da yönetici hemşire, hemşire yetiştiren okullarda eğitimci ya da yönetici olarak görev alabilmekte, akademik çalışmalara yönelebilmektedirler.

Eğitim-Öğretime başladığı andan itibaren 2013 yılına kadar toplam 1320 öğrenci mezun olmuştur. 2013 yılından sonraki mezun sayıları aşağıdaki tablodadır.                                             

YILLARA GÖRE HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUN SAYILARI 

2013 YILI MEZUNLARI      76                              

2014 YILI MEZUNLARI    106                            

2015 YILI MEZUNLARI      92                              

2016 YILI MEZUNLARI    150                            

2017 YILI MEZUNLARI    191 

2018 YILI MEZUNLARI   155

2019 YILI MEZUNLARI   193