PAMUKKALE ÜNİVERİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dünyada ve ülkemizde yaşam kalitesinin artması amacıyla sağlığa verilen önem daha da artmıştır. Bu nedenle bilgi ve becerisini her fırsatta uygulayabilen mesleğinde yetkin, etik değerlere bağlı, gelişime açık ve donanımlı hemşirelere gereksinim vardır. Bu gereksinimi karşılayabilmek adına üniversitemizde hemşirelik bölümü, 1996 yılında açılan Denizli Sağlık Yüksekokulu bünyesinde eğitimine başlamıştır. 2015 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulması ile eğitimine fakülte bünyesinde ve binasında devam etmektedir. Sosyal Hizmetler Bölümü 2018 yılında açılmıştır, ancak eğitim-öğretime henüz başlanmamıştır.

Hemşirelik bölümünde eğitim öğretim dili “Türkçe” olup, öğrenim süresi 8 yarıyıldır, öğrencilerimiz son iki yarıyılda intörn hemşire olarak mesleki becerilerini geliştirmektedir.

Hemşirelik bölümüne sayısal puan türü ile öğrenci alınmaktadır. 2021- 2022 eğitim-öğretim yılında en düşük: SAY 310.28, en yüksek SAY 387.65 puanla toplam 164 öğrenci yerleşmiştir toplamda 780 öğrencimiz bulunmaktadır.

Hemşirelik Bölümünde toplam 7 AD vardır. Fakültemizde 17 öğretim üyesi, 10 Öğretim Görevlisi, 8 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzman Hemşire ile eğitim öğretim sürdürülmektedir.

Eğitim-öğretim, 3 katlı modern binasında, bilgisayar, projeksiyon ve ses cihazı donanımına sahip derslik ve amfilerde yürütülmektedir.

Öğrencilerin eğitim süreci boyunca mesleki becerilerini geliştirmek üzere oluşturulmuş ve aktif olarak kullanılan mesleksel beceri laboratuvarı bulunmaktadır. Mesleksel beceri laboratuvarı öğrencilerin; sistematik, yetenekleri ve derecelerine uygun, güvenli ve etkin eğitim stratejileri ile eğitim almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Laboratuvarlarda öğrencilerin öğretim elemanı gözetiminde uygulama yapabileceği eğitim maketleri, simülatörler ve bunlara ilişkin araç-gereçler bulunmaktadır

Ayrıca, öğrencilerimizin, teorik olarak aldıkları eğitimin klinik uygulamaları Pamukkale Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ve İl içindeki diğer kamu kurumlarında yürütülmektedir. 

Fakültemizde lisans eğitiminin yanısıra lisansüstü eğitim kapsamında, yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir.

Öğrencilerimiz koşulları sağlamak şartıyla isterlerse Erasmus programı ile yurtdışında, Farabi programı ile yurtiçinde eğitimlerini sürdürebilmektedirler.

Erasmus programı kapsamında Yunanistan, Polonya, Bulgaristan, İspanya, Fransa ve Portekiz de toplam 10 üniversite ile anlaşmamız bulunmaktadır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları, alanları ile ilgili araştırmalar ve projeler yürütmekte ve bu araştırmalarını ulusal ve uluslararası yayın ve bilimsel toplantılarda bildiri olarak paylaşmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz araştırma yapmaları ve bilimsel etkinliklere katılımları yönünde desteklenmektedir.

Bununla beraber fakültemiz sosyal,sportif faaliyetler,öğrenci toplulukları ve sosyal sorumluluk projeleriylede öğrencilerini zevkli bir çalışma ortamı sunmakta ve duyarlı birer birey olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır.

Mezun öğrencilerimiz temel işlevleri olan hemşirelik bakımını vermek üzere koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik sağlık hizmetlerinin verildiği özel ya da kamuya ait her ortamda çalışma olanağına sahiptir. Ayrıca hemşire yetiştiren okullarda eğitimci ya da yönetici olarak görev alabilmekte, akademik çalışmalara yönelebilmektedirler.

Değerli öğrenciler sizlerin katkıları ile sağlık bilimleri fakültemiz her geçen gün başarılarını artırmaya devam etmektedir. Sizleri ve sizleri yetiştirerek bizlere emanet eden değerli ailelerinizi, saygı ve sevgiyle selamlıyor başarılarınızın devamını diliyorum.

 

                                                                                                                                                                       Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN

                                                                                                                                                                                  Dekan

 

1-Neden PAÜ?

 • Fakültemiz, öğrencilerimizin bireylere bütüncül yaklaşım sergileyebilmelerini, etkin etik çalışma yapabilmelerini, profesyonel bakım verebilecek bilgi ve beceriye sahip olabilmelerini sağlamaktadır. Bu kapsamda mesleki sorumluluk bilincine sahip olarak araştıran ve değişim yaratabilen, uygulamalarında yasal ve etik ilkeleri esas alan sağlık çalışanları yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.
 • Bölüm akademik kadrosu seçkin üniversitelerden hemşirelik doktorasına sahip, bilimsel üretkenliği, eğitim becerileri yüksek, genç ve dinamik öğretim elemanlarından oluşmaktadır.
 • Hemşirelik müfredatımız Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı temel alınarak hazırlanmış olup nitelikli hemşirelik lisans eğitiminin tüm gerekliliklerini karşılamaktadır.
 • Hemşirelik programımızda dersler teorik, laboratuvar ve saha/hastane uygulamaları şeklinde yapılmaktadır. Derslerimiz eğitim gereçleriyle donanımlı ve klimalı amfilerde işlenmektedir. Saha/hastane uygulamaları öncesinde öğrenciler mesleki becerilerini geliştirebilmek için zengin donanıma sahip laboratuvarlarda eğitim almaktadır.

2-Fakültemizin bölümlerinin eğitim ve sosyal imkanları nelerdir?

 • Eğitim-öğretim, 3 katlı modern binasında, bilgisayar, projeksiyon ve ses cihazı donanımına sahip derslik ve amfilerde yürütülmektedir
 • Öğrencilerin eğitim süreci boyunca mesleki becerilerini geliştirmek üzere oluşturulmuş ve aktif olarak kullanılan mesleksel beceri laboratuvarı bulunmaktadır. Mesleksel beceri laboratuvarı öğrencilerin; sistematik, yetenekleri ve derecelerine uygun, güvenli ve etkin eğitim stratejileri ile eğitim almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Laboratuvarlarda öğrencilerin öğretim elemanı gözetiminde uygulama yapabileceği eğitim maketleri, simülatörler ve bunlara ilişkin araç-gereçler bulunmaktadır
 • Öğrencilerimiz koşulları sağlamak şartıyla isterlerse Erasmus programı ile yurtdışında, Farabi programı ile yurtiçinde eğitimlerini sürdürebilmektedirler.

  Erasmus programı kapsamında Yunanistan, Polonya, Bulgaristan, İspanya, Fransa ve Portekiz de toplam 10 üniversite ile anlaşmamız bulunmaktadır.

 • Fakültemizde lisans eğitiminin yanısıra lisansüstü eğitim kapsamında, yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir.
 • Hemşirelik Bölümünde toplam 7 AD vardır. Fakültemizde 17 öğretim üyesi, 10 Öğretim Görevlisi, 8 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzman Hemşire ile eğitim öğretim sürdürülmektedir.
 • Bununla beraber fakültemiz sosyal,sportif faaliyetler,öğrenci toplulukları ve sosyal sorumluluk projeleriylede öğrencilerini zevkli bir çalışma ortamı sunmakta ve duyarlı birer birey olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır.

 

 

4-Staj imkanları, kariyer imkanları nelerdir?

 • Öğrencilerimizin, teorik olarak aldıkları eğitimin klinik uygulamaları Pamukkale Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ve İl içindeki diğer kamu kurumlarında yürütülmektedir. Öğrencilerimiz 2. ve 3. sınıftaki klinik uygulamalarının yanı sıra son iki yarıyılda da intörn hemşire olarak mesleki becerilerini geliştirmektedir.
 • Mezun öğrencilerimiz temel işlevleri olan hemşirelik bakımını vermek üzere koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik sağlık hizmetlerinin verildiği özel ya da kamuya ait her ortamda çalışma olanağına sahiptir. Ayrıca hemşire yetiştiren okullarda eğitimci ya da yönetici olarak görev alabilmekte, akademik çalışmalara yönelebilmektedirler.

3-Fakültenin bölümlerinin çalışmaları ve başarıları

 • Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları, TÜBİTAK, BAP ve diğer ulusal kuruluşlarca desteklenen projeler yürütmektedir ayrıca yaptıkları bu araştırmalarını ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlamakta ve bilimsel toplantılarda bildiri olarak sunmaktadırlar. Bunun yanı sıra katıldıkları ulusal ve uluslar arası kongre ve yarışmalardan çeşitli ödüller almışlardır. Öğretim elemanlarımız patent çalışmaları yürütmektedir ve patentini almış oldukları ürünleri bulunmaktadır.
 • Ayrıca öğrencilerimiz araştırma yapmaları ve bilimsel etkinliklere katılımları yönünde desteklenmektedir. Bölüm öğrencileri her yıl düzenlenen öğrenci hemşireler kongresine aktif olarak katılmaya teşvik edilmektedirler. Akademisyenlerin danışmanlığında isteyen öğrenciler birinci sınıftan itibaren yaptıkları bilimsel araştırmalarla kongrelere katılabilmektedirler. Üniversitemiz bu kongrelere öğrenci katılımını desteklemektedir. Nitekim öğrencilerimiz katıldıkları bilimsel etkinliklerde ödüllerle geri dönmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekli Belgeler