PAMUKKALE ÜNİVERİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dünyada ve ülkemizde yaşam kalitesinin artması amacıyla sağlığa verilen önem daha da artmıştır. Bu nedenle bilgi ve becerisini her fırsatta uygulayabilen mesleğinde yetkin, etik değerlere bağlı, gelişime açık ve donanımlı hemşirelere gereksinim vardır. Bu gereksinimi karşılayabilmek adına üniversitemizde hemşirelik bölümü, 1996 yılında açılan Denizli Sağlık Yüksekokulu bünyesinde eğitimine başlamıştır. 2015 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulması ile eğitimine fakülte bünyesinde ve binasında devam etmektedir. Sosyal Hizmetler Bölümü 2018 yılında açılmıştır, ancak eğitim-öğretime henüz başlanmamıştır.

Hemşirelik bölümünde eğitim öğretim dili “Türkçe” olup, öğrenim süresi 8 yarıyıldır, öğrencilerimiz son iki yarıyılda intörn hemşire olarak mesleki becerilerini geliştirmektedir.

Hemşirelik bölümüne sayısal puan türü ile öğrenci alınmaktadır. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında en düşük: SAY 373,83, en yüksek SAY 451,11 puanla toplam 165 öğrenci yerleşmiştir toplamda 815 öğrencimiz bulunmaktadır.

Hemşirelik Bölümünde toplam 7 AD vardır. Fakültemizde 26 öğretim üyesi, 6 Öğretim Görevlisi, 4 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzman Hemşire ile eğitim öğretim sürdürülmektedir.

Eğitim-öğretim, 3 katlı modern binasında, bilgisayar, projeksiyon ve ses cihazı donanımına sahip derslik ve amfilerde yürütülmektedir.

Öğrencilerin eğitim süreci boyunca mesleki becerilerini geliştirmek üzere oluşturulmuş ve aktif olarak kullanılan mesleksel beceri laboratuvarı bulunmaktadır. Mesleksel beceri laboratuvarı öğrencilerin; sistematik, yetenekleri ve derecelerine uygun, güvenli ve etkin eğitim stratejileri ile eğitim almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Laboratuvarlarda öğrencilerin öğretim elemanı gözetiminde uygulama yapabileceği eğitim maketleri, simülatörler ve bunlara ilişkin araç-gereçler bulunmaktadır

Ayrıca, öğrencilerimizin, teorik olarak aldıkları eğitimin klinik uygulamaları Pamukkale Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ve İl içindeki diğer kamu kurumlarında yürütülmektedir. 

Fakültemizde lisans eğitiminin yanısıra lisansüstü eğitim kapsamında, yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir.

Öğrencilerimiz koşulları sağlamak şartıyla isterlerse Erasmus programı ile yurtdışında, Farabi programı ile yurtiçinde eğitimlerini sürdürebilmektedirler.

Erasmus programı kapsamında Yunanistan, Polonya, Bulgaristan, İspanya, Fransa ve Portekiz de toplam 10 üniversite ile anlaşmamız bulunmaktadır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları, alanları ile ilgili araştırmalar ve projeler yürütmekte ve bu araştırmalarını ulusal ve uluslararası yayın ve bilimsel toplantılarda bildiri olarak paylaşmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz araştırma yapmaları ve bilimsel etkinliklere katılımları yönünde desteklenmektedir.

Bununla beraber fakültemiz sosyal,sportif faaliyetler,öğrenci toplulukları ve sosyal sorumluluk projeleriylede öğrencilerini zevkli bir çalışma ortamı sunmakta ve duyarlı birer birey olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır.

Mezun öğrencilerimiz temel işlevleri olan hemşirelik bakımını vermek üzere koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik sağlık hizmetlerinin verildiği özel ya da kamuya ait her ortamda çalışma olanağına sahiptir. Ayrıca hemşire yetiştiren okullarda eğitimci ya da yönetici olarak görev alabilmekte, akademik çalışmalara yönelebilmektedirler.

Değerli öğrenciler sizlerin katkıları ile sağlık bilimleri fakültemiz her geçen gün başarılarını artırmaya devam etmektedir. Sizleri ve sizleri yetiştirerek bizlere emanet eden değerli ailelerinizi, saygı ve sevgiyle selamlıyor başarılarınızın devamını diliyorum.

 

                                                                                                                                                                       Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN

                                                                                                                                                                                  Dekan

 

Ekli Belgeler