Ünvanı Adı Soyadı Görevi Komisyon Görevi
Doç. Dr. İlgün ÖZEN ÇINAR Birim Kalite Komite Üyeliği Dekan Yard.
Dr. Öğr. Üyesi           Filiz KABU HERGÜL Birim Kalite Komite Üyeliği Birim Kalite Başkanı 
Doç. Dr. Gülbahar KORMAZ ARSLAN Birim Kalite Komite Üyeliği Yön. Kurulu Üye
Öğr. Gör. Dr. Nesrin ÇUNKUŞ KÖKTAŞ Birim Kalite Komite Üyeliği Akademik Per. Üye
Öğr. Gör. Dr. Okan VARDAR Birim Kalite Komite Üyeliği Akademik Per. Üye
Araş. Gör. Edanur ÖZKAYA Birim Kalite Komite Üyeliği   Akademik Per. Üye
Fakülte Sekreteri Kenan AKAY Birim Kalite Komite Üyeliği Fakülte Sekreteri
Bilgisayar İşletmeni Murat KALE Birim Kalite Komite Üyeliği İdari Personel
Öğrenci  Melisa ABACI  Birim Kalite Komite Üyeliği Öğrenci Temsilcisi