Seçmeli ve zorunlu yaz staj yönergesi ve evrakları ektedir.

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Stajla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Zorunlu staj kaç gündür?

Zorunlu staj süresi 30 iş günüdür.

Staj yeri nasıl belirlenir?

Staj yeri öğrenci tarafından ve/veya öğrencinin talebi ile akademik personel tarafından bulunabilir. Öğrenci tarafından bulunması halinde Bölüm Başkanlıklarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan kabul edildiklerine dair yazı istenir ( Bu yazı staj formu olarak bölüm sayfasında yer alan formdur. Bazı resmi kurum/kuruluşların kendi prosedürüne tabii olup ek evrak gerektirebilir).

Ayrıca Ulusal Staj Programı kariyer kapısı ve gönüllüyüz biz gibi web siteleri üzerinden de staj yeri bulabilirsiniz. Bu siteler üyelik üzerinden kayıt oluşturmaktadır.

https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

https://gonulluyuzbiz.gov.tr/

Staj evraklarını nereden alabilirim?

Evraklar bölümümüz web sitesinde öğrenci başlığı altında yer almaktadır.

Staj süresince bir ödeme yapılacak mı?

Üniversite sadece öğrencinin staj yerinde olası bir kaza durumunda sağlık sigortasını yapmaktadır. Bunun dışında üniversiteden staj ile ilgili öğrenciye bir ödeme yapılmaz.

Staj defteri nedir?

Bölüm web sitesinde yer alan staj defteri word formatında olup, öğrencinin staj süresi boyunca yaptığı çalışmaları günlük olarak kaydetmesine yardımcı bir belgedir. Öğrenciler staj yerlerinde yaptıkları çalışmaları yazılı ve görsel olarak staj defterlerine işlerler ve staj sonunda da bölüme teslim ederler.

Staj evraklarımı nereye teslim etmeliyim?

Staja başlama tarihinden en az 15 gün önce öğrenciler staj formunu çalışacakları kurumdan aldıkları imzalı/kaşeli formu bölüm başkanlığı ve staj danışmanlarına onaylattıktan sonra İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanlığı Tahakkuk Birimine teslim etmelidirler. Bu teslimden sonra resmi işlemler başlar ve staj tarihleri aralığında sigortaları yapılır. Formlar 1 asıl 1 nüsha şeklinde olmalıdır. Stajyer, staj evraklarının zamanında kuruma/kuruluşa/işletmeye ve staj bitiminde Bölüm Başkanlığına ulaştırılmasından bizzat kendisi sorumludur.

Staj notu nasıl verilir?

Staj notu için kapalı zarf içinde görüş ve notlandırma yazısı alınması gerekir. İlgili kurum-kuruluşlar-işyerlerinde yetkilisi tarafından doldurulan Staj Değerlendirme Formu ağzı kapalı ve mühürlü zarf içinde posta ile veya öğrenci tarafından 30 gün içinde Bölüm Başkanlığına ulaştırılır.

Staj notu ilgili kurumun değerlendirmesi ve Staj İzleme ve Değerlendirme Kurulu notu ortalaması alınarak öğrenciye verili. Öğrencilerin notları toplu olarak öğrenci işlerine verilir ve akabinde öğrenci kataloğuna işlenir.

Zorunlu ve seçmeli staj derslerinin kredi ve akts leri nedir?

5AKTS ve 0 kredidir.

Staj koordinatörü kimdir?

Her sınıfın danışman öğretim elemanı o sınıfın aynı zamanda staj koordinatörüdür ve staj süreci destek alınabilir.

Staj İzleme ve Değerlendirme Kurulu nedir?

Staj sonunda öğrencilerin defterleri üzerinden yaptıkları çalışmaları değerlendiren kurul. 

Menü