Danışman Hocalar ve Danışmanlık Yaptıkları Öğrenciler (Kayıt Dönemlerine Göre)

2019-2020 Döneminde Kayıt Olan Öğrenciler: Öğr. Gör. Fatma Şenol

2020-2021 Döneminde Kayıt Olan Öğrenciler: Öğr. Gör. Dr. Ali Yaşar

2021-2022 Döneminde Kayıt Olan Öğrenciler: Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Murat Tarhan

2022-2023 Döneminde Kayıt Olan Öğrenciler: Arş. Gör. Dr. Yıldırım Hasan Selekoğlu

2023-2024 Döneminde Kayıt Olan Öğrenciler: Öğr. Gör. Fatma Şenol

 

Danışman Toplantı Tarihleri (Güncel)

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Murat Tarhan: 17.10.2023 tarihi saat 12:10’da İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, A blok, bodrum kat. KVK uygulama laboratuvarında yapılmıştır. 

Öğr. Gör. Dr. Ali Yaşar: 20.10.2023 tarihi saat 15.10'da İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, A blok, 1. kat, AZ-6 sınıfıta yapılmıştır. 

Öğr. Gör. Fatma Şenol: 19.10.2023 tarihi saat 15.10'da İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, A blok, bodrum kat, lisansüstü eğitim salonunda yapılmıştır.

Arş. Gör. Dr. Yıldırım Hasan Selekoğlu: 19.10.2023 tarihi saat 15.10'da İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, A blok, bodrum kat, lisansüstü eğitim salonunda yapılmıştır.

Menü