Mevlana

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır.

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye'deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler.

Değişim programı bünyesindeki hareketlilik hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

 

Öğrenim hareketliliğinde süre; en az 1 sömestr, en çok 2 sömestrdir.

Staj hareketliliğinde süre;  62 gün, en çok 12 aydır.

Lisans Öğrencilerinin başvurusu için gerekli koşullar;

-Genel Not Ortalaması en az; 2.50/4.00

Öğrencinin puanı %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması olarak hesaplanır.

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

 

Mevlana Programı ile ilgili başvuru ilanlarını şu sayfadan takip edebilirsiniz:

http://www.pau.edu.tr/uluslararasi/tr

 

Detaylı bilgi almak için şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: http://www.pau.edu.tr/uluslararasi/tr/sayfa/mevlana-degisim-programi

Menü