Programlar

 

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı ve Kapsamı:

Ülkemiz çeşitli tarihsel süreçlere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz kültür varlığına sahiptir. Ancak gün geçtikçe söz konusu tarihi eser ve anıtların birçoğu bulundukları ortamlarda bozulmalara maruz kalmaktadırlar. Yüz yıllar ve hatta bin yıllarca toprak altındaki stabil koşullara uyum sağlayarak günümüze koruna gelen bu değerlerimiz, ortaya çıkarıldıkları andan itibaren yeni koşullarına uyum sağlayamamakta ve bu noktada yok oluş süreci başlamaktadır. Arkeoloji, Sanat Tarihi gibi alanlardan yetişen uzmanların tek başlarına çaresiz kaldıkları bu olumsuz durum karşısında kuşkusuz interdisipliner bir çaba gerekmektedir. Bu doğrultuda Jeoloji, Kimya, Arkeoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Sanat Tarihi ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümlerinden uzmanlarla bir araya gelerek oluşturulan interdisipliner nitelikte Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksek Lisans Programı sayesinde; tarihsel değerlerimizin interdisipliner yelpazede tanımlanması, koruma sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulması sağlanarak ve bu yönde uzmanlar yetiştirilecektir.

 

Menü