Ülkemiz çeşitli tarihsel süreçlere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz kültür varlığına sahiptir. Söz konusu kültür mirasının önemli bir kısmı arkeoloji biliminin faaliyetleri sonucu gün ışığına çıkarılmıştır. Arkeoloji ve Sanat Tarihi açısından incelemeleri tamamlanan kültür varlıklarından taşınır olanlar oluşturulan müzelerde, taşınmazlar ise bulundukları ören yerlerinde meraklıları için teşhire sunulmuştur. Ancak gün geçtikçe, söz konusu tarihi eser ve anıtlar sergilendikleri ortamlarda bozulmalara maruz kalmaktadırlar. Yüz yıllar ve hatta bin yıllarca toprak altındaki stabil koşullara uyum sağlayarak, günümüze koruna gelen bu değerlerimiz, ortaya çıkarıldıkları andan itibaren yeni koşullarına uyum sağlayamamakta ve bu noktada bir yok oluş süreci başlamaktadır. Arkeoloji, Sanat Tarihi gibi alanlardan yetişen uzmanların tek başlarına çaresiz kaldıkları bu olumsuz durum karşısında, en doğru bilimsel müdahalenin yapılmasını sağlayacak uzamanlar yetiştirerek; kültür varlıklarının mevcut bozulma durumlarının değerlendirilmesi, eser analizlerinin yapılması, en ideal saklama ve koruma koşullarının belirlenmesi, özgün eser yapısına ve evrensel etiklere uygun koruma ve onarım malzemelerinin tespiti ve geliştirilmesi, uygulanabilir koruma projelerinin hazırlanması gibi konular Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım programının ana kapsamını oluşturmaktadır.

Programın temel hedeflerinden biri; konusu “sanat objesi” olan kültür varlıklarının korunması alanında teknik bilgi ve becerileri gelişmiş, ülke gereksinimlerine katkı sağlayacak nitelikli meslek elemanları (konservatör) yetiştirmektir.

Bu doğrultuda açılan eğitim programının temel amaç ve hedeflerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

  • Türkiye ve dünyada koruma ve onarım alanındaki bilgi ve teknolojik gelişmeleri izlemek,
  • Taşınır/taşınabilir ve taşınmazlara ait mimari ve dekoratif nitelikteki kültür ve sanat varlıklarının korunmasında karşılaşılan sorunların türleri ve nedenlerinin bilimsel yöntemlerle araştırılması, belirlenmesi ve belgelenmesini sağlamak,
  • Koruma ve onarımda kullanılan malzeme, alet ve aygıtların tanınması ve kullanılmasını sağlamak,
  • Bilimsel inceleme ve araştırma; yöntem geliştirme ve belirleme; uygulama yapma ve uygulama sonuçlarını değerlendirme becerisine sahip “konservatörler” yetiştirmek,
  • Dört yılık Lisans eğitimi ile Anadolu’nun zengin kültürel mirasına sahip çıkan bunu kendisine ve insanlığa mal ederek kültürel kimlik olarak benimseyen ülkesi için koruyan ve tanıtan kuşaklar yetiştirerek koruma alanında uzmanlaşmayı sağlayarak araştırmacı ve eğitmen yetiştirmek,
  • Kültür varlıklarının korunması alanında uluslararası geçerliliği olan ilkeler ve temel yaklaşımların benimsenip ülkemizde yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  • Eğitim-öğretimin yanı sıra, koruma bilimine yardımcı olan arkeoloji, sanat tarihi, güzel sanatlar, müzecilik, mimarlık, mineraloji, mikrobiyoloji, petrografi ve arkeometri gibi farklı sanat, sosyal ve fen bilimleri ile iş birliği içinde bulunarak, taşınır, taşınmaz ve/veya taşınabilir nitelikteki eser, yapı ve yapı malzemelerinin korunmasına yönelik teşhis ve tedavi yöntemleri geliştirecek araştırma-uygulama projeleri ve danışmanlık hizmetleri ile kültürel mirasımızın korunması alanında etkin rol oynamak.

Menü