Staj

Staj yönergesi

Staj yapacak öğrencilerimizin, web sitesinde formlar bölümündeki staj formunu 2 nüsha olarak düzenleyecek ve dekanlıktan alacakları formla birlikte staj yapacakları kurum veya işletmeye onaylatarak, staj başlangıç tarihinden en geç (15) gün önceden bölüm staj koordinatörüne ve dekanlığa teslim etmesi gerekmektedir.

Stajını bitiren öğrenci, adına SGK'ya para yatırma işlemi için staj defterini ve ilgili işyeri evraklarını 3 gün içinde elden, bölüm staj koordinatörüne teslim etmek zorundadır.

Ekli Belgeler