ANALİTİK KİMYA ABD   
 

Prof. Dr. Ümit DİVRİKLİ

Anabilim Dalı Başkanı

Tel: 296 3596            

e-posta: udivrikli@pau.edu.tr


 

Prof. Dr. Ayşen HÖL

Tel: 296 3614

e-posta: aozdag@pau.edu.tr

 

  Prof. Dr. Aslıhan ARSLAN KARTAL

Tel: 296 3989

e-posta: aslihank@pau.edu.tr


 

Prof. Dr.Abdullah AKDOĞAN

Tel: 296 3977            

e-posta: akdogan@pau.edu.tr 

  Arş. Gör. Mehmet Alperen ERGÜN

Tel: 296 3567

e-posta: mergun@pau.edu.tr

ANORGANİK KİMYA ABD   

  Prof. Dr. Emin KARAPINAR

Anabilim Dalı Başkanı

Enstitü Anabilim Dalı Başkanı

Tel: 296 3601

e-posta: ekarapinar@pau.edu.tr

  Prof. Dr. Emin ERDEM

Tel: 296 3566

e-posta: eerdem@pau.edu.tr


 

Prof. Dr. Mehmet KARAKUŞ

Tel: 296 3599

 e-posta: mkarakus@pau.edu.tr 

  Prof. Dr. Rafet KILINÇARSLAN

Tel: 296 3604

e-posta: rkilincarslan@pau.edu.tr


   

Dr. Öğr. Üyesi Sevil SÖYLEYİCİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

Tel: 296 3612

e-posta: szencir@pau.edu.tr 
  Arş. Gör. Hayriye KARAKAŞ

Tel: 296 7426

e-posta: hkarakas@pau.edu.tr

BİYOKİMYA ABD   
   
 

 

Doç. Dr. Berna KAVAKCIOĞLU YARDIMCI

Anabilim Dalı Başkanı

Tel: 296 7417

e-posta: byardimci@pau.edu.tr

   

Dr. Öğr. Üyesi Koray ŞARKAYA

Bölüm Başkan Yardımcısı

Tel: 296 3564

e-posta: ksarkaya@pau.edu.tr

 FİZİKOKİMYA ABD  
  Prof. Dr. Hamza Korkmaz ALPOĞUZ

Tel: 296 3600

e-posta: hkalpoguz@pau.edu.tr

 

Prof. Dr. Metin AK

Anabilim Dalı Başkanı

Tel: 296 3595

e-posta: metinak@pau.edu.tr

  Doç. Dr. Ramazan DONAT

Tel: 296 3602

e-posta: rdonat@pau.edu.tr

  Doç. Dr. Ahmet KAYA

Tel: 296 3607

e-posta: ahmetk@pau.edu.tr 
  Arş. Gör. Gamze ÇALIK

Tel: 296 7427

 e-posta: gcalik@pau.edu.tr

  Arş. Gör. Onur YUNUSOĞLU

e-posta: oyunusoglu@pau.edu.tr 

 ORGANİK KİMYA ABD  
   

Prof. Dr. Fikret KARCI

Anabilim Dalı Başkanı

Tel: 296 3598

e-posta: fkarci@pau.edu.tr 
  Doç. Dr. Aykut DEMİRÇALI

Tel: 296 3603

e-posta: ademircali@pau.edu.tr


Menü